more_horiz
Gospodarka

Robotnicy czy urzędnicy, kto najdłużej pracuje? PIE zna odpowiedź na to pytanie

Ostatnia aktualizacja: 13.11.2021 10:30
Pracownicy fizyczni spędzają najwięcej czasu w pracy - wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), przygotowanej na podstawie danych GUS. Średni czas pracy w budownictwie i transporcie wynosi ponad 40 godzin tygodniowo, natomiast w rolnictwie - 39,6 godzin.
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne Foto: PIXABAY

Analizę Tygodnika Gospodarczego PIE oparto na danych GUS z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za 2019 r. Dane opierają się na deklaracji osób zatrudnionych na temat faktycznie przepracowanego czasu pracy w głównym miejscu pracy w danym tygodniu. Dotyczą zarówno pracowników najemnych, jak i osób samozatrudnionych. Jak tłumaczy PIE, wzięto pod uwagę statystyki dla 2019 r., które nie zostały zaburzone przez późniejsze pandemiczne obostrzenia.

Kto najdłużej pracuje ?


Wyniki analizy podważają przekonanie, że długi czas pracy jest najbardziej powszechny wśród pracowników umysłowych - podkreśla PIE. Najwięcej czasu w pracy spędzają osoby pracujące w budownictwie, transporcie i rolnictwie.

Średni czas pracy w budownictwie i transporcie wynosi ponad 40 godzin tygodniowo: w budownictwie jest to 41,4 godzin, w transporcie – 40,8 godzin. Również w rolnictwie jest on stosunkowo wysoki – wynosi 39,6 godzin. W obliczeniach uwzględnione są zarówno osoby, które pracowały w nadgodzinach, jak i te, które pracowały krócej lub wcale (np. ze względu na urlopy lub zwolnienia).

Są to zarówno osoby pracujące na pełny, jak i niepełny etat. W branżach, w których średni przepracowany czas jest najkrótszy (edukacja, kultura, sztuka, rekreacja, pozostałe usługi), po części jest to związane z większą powszechnością pracy na niepełny etat - podaje PIE.


shutterstock inżynier fabryka robotnik 1200.jpg
W rozwiniętych gospodarkach brakuje rąk do pracy. Pomimo niepełnego zatrudnienia

Przymusowe nadgodziny ?


W rolnictwie, budownictwie i transporcie jest też największy udział osób pracujących powyżej 40 godzin tygodniowo - pracuje tak prawie co trzeci pracownik w rolnictwie i budownictwie. W transporcie jest to co czwarty pracownik. W rolnictwie jest natomiast największy udział osób pracujących powyżej 50 godzin tygodniowo – 14 proc.

Jednocześnie w tej branży jest też stosunkowo duży udział osób pracujących poniżej 40 godzin – 31 proc.Jest to kwestia sezonowości pracy rolniczej – jej dłuższego czasu latem, a krótszego zimą - tłumaczy PIE. Zauważa, że także w budownictwie i transporcie zauważalny jest udział osób pracujących powyżej 50 godzin tygodniowo – wynosi 7 proc.


PR24/PAP/sw


REKLAMA