more_horiz
Gospodarka

Kto może skorzystać z ceny energii 785 zł za MWh? Jest projekt wzoru oświadczenia

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2022 19:41
Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało i przekazało do konsultacji i opiniowania projekt rozporządzenia ws. wzoru oświadczenia tzw. odbiorcy uprawnionego.
Zbliżają się terminy złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej.
Zbliżają się terminy złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej.Foto: sirastock/Shutterstock

Chodzi o odbiorców uprawnionych do skorzystania na mocy ustawy z obniżonej do 785 zł za MWh w 2023 r. ceny prądu.

Co musi się znaleźć we wniosku?

Zgodnie z projektem, we wniosku odbiorca uprawniony będzie zobowiązany podać dane identyfikacyjne oraz numery punktów poboru energii elektrycznej wraz z datami zawarcia umowy na dostawy dla danego PPE, a także z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku procent energii elektrycznej objętej ceną maksymalną oraz procent energii elektrycznej nieobjętej ceną maksymalną.

Zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznejoraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., do skorzystania z ceny 785 zł za MWh prawo mają mikroprzedsiębiorcy, mali albo średni przedsiębiorcy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące na rzecz tej jednostki usługi, spółki komunalne, podmioty pożytku publicznego itp.

Czytaj także:

PAP/IAR. akg