more_horiz
Gospodarka

Nowelizacja rozporządzenia taryfowego. Część firm energetycznych będzie musiała złożyć wnioski

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2023 13:17
Firmy energetyczne, które mają zatwierdzone taryfy przed 7 grudnia 2022 r., będą musiały przedłożyć wnioski o ich zmianę w celu dostosowania ich do przepisów rozporządzenia taryfowego - wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia taryfowego.
Pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektrycznąFoto: Shutterstock/MemoryMan

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

W ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że zmiana rozporządzenia wynika z potrzeby uchylenia konsekwencji wejścia w życie regulacji przejściowej, zgodnie z którą taryfy przedsiębiorstw energetycznych obowiązujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia taryfowego lub zatwierdzone przed tym dniem obowiązują przez okres określony w decyzjach Prezesa URE zatwierdzających te taryfy, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia taryfowego.

"Przepis w powyższym brzmieniu w sposób znaczący komplikuje prowadzony w Urzędzie Regulacji Energetyki proces taryfowania przedsiębiorstw energetycznych. W szczególności należy zauważyć, iż taryfy przedsiębiorstw energetycznych w przeważającej liczbie zostały zatwierdzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia taryfowego, czyli przed dniem 7 grudnia 2022 r. i zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres 12 miesięcy" - dodano w OSR.

Uproszczenie sytuacji

Resort klimatu i środowiska tłumaczy, że zgodnie z przepisami przedsiębiorstwa musiałaby złożyć wnioski o zatwierdzenie kolejnej taryfy dla energii elektrycznej w terminie umożliwiającym jej zatwierdzenie, nie później jednak niż w dniu 6 kwietnia br.

"W rezultacie we wskazanym powyżej terminie powinno zostać przedłożonych ponad 100 nowych taryf, które Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie zobowiązany zatwierdzić w krótkim okresie czasowym, co w świetle dotychczasowej pragmatyki działania oraz długości prowadzonych postępowań, mając również na uwadze obciążenie administracyjne pracowników Urzędu, wydaje się być działaniem praktycznie niemożliwym do zrealizowania" - wskazano.

Zgodnie z OSR w projekcie zaproponowano zmianę rozporządzenia taryfowego, "polegającą na tym, że uchyla się przepis określający termin obowiązywania taryf zatwierdzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tj. przed dniem 7 grudnia 2022 r., a także upoważnia się przedsiębiorstwa energetyczne do stosowania taryf zatwierdzonych przed ww. dniem w dotychczasowym ich brzmieniu, do czasu wprowadzenia zmian do taryf".

Okres przejściowy

Projekt wprowadza też regulacje przejściowe dotyczące przedsiębiorstw energetycznych, które mają taryfy zatwierdzone przez Prezesa URE przed dniem 7 grudnia 2022 r.

"Przedsiębiorstwa te obowiązane będą do przedłożenia - w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia - Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosków o zmianę tych taryf w celu ich dostosowania do przepisów rozporządzenia taryfowego. Zwolnione z tego obowiązku będą przedsiębiorstwa energetyczne, które przedłożyły Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o zatwierdzenie nowej taryfy w okresie od dnia 7 grudnia 2022 r. do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia" - wyjaśniono. 

Czytaj także:

PAP/IAR/PR24.pl/mk