more_horiz
Gospodarka

Popyt na polskie produkty rolno-spożywcze. W ubiegłym roku padł rekord wartości eksportu

Ostatnia aktualizacja: 19.05.2022 09:17
W I kwartale tego roku polski eksport towarów rolno-spożywczych osiągnął poziom 10,2 mld euro i był o 16,2 proc. wyższy w porównywalnym okresie 2021 r. Podobnie jak w latach poprzednich, krajowe produkty znalazły nabywców przede wszystkim na rynku Unii Europejskiej. W strukturze wywozu dominowało mięso.
Dzięki zwiększaniu eksportu artykułów rolno-spożywczych zarówno do UE, jak i na rynki krajów pozaunijnych, mamy możliwość zagospodarowania dużych nadwyżek żywności produkowanej w Polsce.
Dzięki zwiększaniu eksportu artykułów rolno-spożywczych zarówno do UE, jak i na rynki krajów pozaunijnych, mamy możliwość zagospodarowania dużych nadwyżek żywności produkowanej w Polsce.Foto: Curioso/Shutterstock.com

Jak poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w I kwartale 2022 r. dostawy do krajów UE-27 przyniosły 7,6 mld euro (wzrost o 21 proc.), co stanowiło 75 proc. przychodów uzyskanych z eksportu tych towarów ogółem.

Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń-marzec 2022 r. wyeksportowano z Polski żywność o wartości 2,6 mld euro, o 4 proc. większej niż w okresie trzech pierwszych miesięcy 2021 r.

Dominowały mięso i przetwory mięsne

Podobnie jak w latach ubiegłych w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso i przetwory mięsne. W I kwartale przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej w ramach tej grupy towarowej były o 28 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 2 mld euro, stanowiąc 20 proc. wartości całego polskiego eksportu żywności.

Drugą pod względem wartości pozycję z 12 proc. udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, wzrosła o 3 proc., do 1,2 mld euro.

- Polski eksport produktów rolno-spożywczych w pierwszym kwartale 2022 r. charakteryzował się znacznym wzrostem przychodów, pomimo ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa oraz wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie pod koniec lutego - skomentował zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński.


Podkreślił, że bardzo pozytywną tendencją była nie tylko rosnąca sprzedaż towarów rolno-spożywczych na rynek unijny i poza UE, ale również dużo większa dynamika wzrostu eksportu w porównaniu z sytuacją, która miała miejsce w I kwartale ubiegłego roku, gdy wpływy z eksportu wzrosły zaledwie o 1 proc.

Rosnąca aktywność krajowych przedsiębiorców

Według Marcina Wrońskiego, bardzo dobre wyniki handlowe są następstwem kilku głównych czynników.

- Jest to przede wszystkim rosnąca aktywność krajowych przedsiębiorców w kierunku dywersyfikacji relacji biznesowych oraz utrzymujący się popyt na polskie produkty na rynku międzynarodowym, dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych - wyliczał.

Dodał, że konkurencyjność cenową polskich artykułów żywnościowych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro.

- Dobre wyniki eksportu były również efektem pewnego ożywienia gospodarczego po kryzysie spowodowanym lockdownem - zaznaczył wiceszef KOWR.


Zwrócił tez uwagę, że stosunkowo niewielki udział krajów WNP (byłego ZSRR) w przychodach z eksportu żywności, ograniczył negatywny wpływ konfliktu zbrojnego na Ukrainie na wyniki w handlu artykułami rolno-spożywczego.

Większa wydajność produkcji roślinnej i zwierzęcej

- Wyniki w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi świadczą o tym, że Polska ma duży potencjał i żywności w naszym kraju nie zabraknie - podkreślił Marcin Wroński.

Zauważył też, że polskie rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy w ostatnich latach przeszły ogromną transformację, zwiększyła się wydajność produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz wzrósł potencjał produkcyjny w przemyśle spożywczym.


- Dzięki zwiększaniu eksportu artykułów rolno-spożywczych zarówno do UE, jak i na rynki krajów pozaunijnych, mamy możliwość zagospodarowania dużych nadwyżek żywności produkowanej w Polsce. Równocześnie eksport stanowi ważne źródło przychodów dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego i pośrednio wpływa na gospodarkę całego kraju - stwierdził dyrektor.

Polska w ubiegłym roku wyeksportowała produkty rolno-spożywcze o rekordowej wartości ponad 37 mld euro tj. ok. 3 mld więcej niż rok wcześniej. Także na rekordowym poziomie było saldo obrotów w handlu żywnością i wyniosło 12,7 mld euro.

PR24.pl, PAP, DoS