more_horiz
Gospodarka

Jak Polski Ład i KPO wpłyną na rozwój gospodarczy? Jest analiza NBP

Ostatnia aktualizacja: 08.11.2021 13:41
Uruchomienie nowego programu Polski Ład oraz napływ funduszy unijnych związanych z realizacją Krajowego Planu Odbudowy będą pozytywnie wpływać na aktywność gospodarczą w Polsce w latach 2022-2023 – napisano w opublikowanym w poniedziałek przez NBP "Raporcie o inflacji".
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock/Krunja

NBP wskazał, że według szacunków wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do obniżenia salda sektora finansów publicznych w 2022 r. o ok. 0,75 proc. PKB.

Obniżenie podatków oznacza mniejsze dochody budżetu państwa…

Bank centralny przypomniał, że według szacunków Ministerstwa Finansów zmiany te przełożą się na zmniejszenie dochodów budżetu państwa i samorządów w 2022 r. o 23,5 mld zł, przy jednoczesnym wzroście dochodów NFZ o 7,0 mld zł, co łącznie oznacza ubytek dochodów całego sektora w wysokości 16,5 mld zł, tj. 0,6 proc. PKB.

Łączny koszt wszystkich planowanych zmian podatkowych dla całego sektora publicznego ma być nieco mniejszy (11,4 mld zł, tj. 0,4 proc. PKB), w szczególności za sprawą działań uszczelniających system podatkowy.

…ale na mniejszych podatkach skorzystają emeryci, renciści oraz pracownicy z mniejszymi dochodami

"Korzyści ze zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu odniosą w szczególności emeryci i renciści oraz pracownicy o rocznym przychodzie poniżej 68,4 tys. zł" - ocenił NBP.

Jak dodano, "podatki wyższe niż przed zmianami zapłacą natomiast pracownicy najemni zarabiający powyżej 153 tys. zł rocznie oraz większość samozatrudnionych".

"Spadek obciążeń podatkowych obejmie zatem osoby o niższych dochodach i wyższej skłonności do konsumpcji, a wzrośnie dla grup charakteryzujących się średnio korzystniejszą sytuacją finansową oraz posiadających większy zasób oszczędności" – stwierdzono w "Raporcie o inflacji".

Polski Ład zwiększy popyt w mniej zarabiających grupach społecznych

Wejście w życie Polskiego Ładu – według NBP - może doprowadzić do przesunięcia popytu w kierunku grup o niższych dochodach, "przyczyniając się do relatywnie silnej reakcji łącznego spożycia gospodarstw domowych".

Bank centralny wskazał, że proinflacyjny wpływ wzrostu popytu może być przy tym łagodzony obniżeniem dynamiki płac wynikającym ze spadku opodatkowania dużej części wynagrodzeń.

Nakłady inwestycyjne wzrosną, po niewielkim spadku

"W latach 2022-2023, po niewielkim spadku w br., nastąpi wzrost nakładów inwestycyjnych sektora finansów publicznych, choć w wolniejszym tempie niż wydatków na ten cel sektora prywatnego. Wzrost inwestycji publicznych będzie wspierany przez napływ środków wydatkowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, łagodząc wpływ spadku funduszy z polityki spójności wynikający z końcowej fazy wykorzystania finansowania w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020" – podano w raporcie.


mid-21b04044.jpg
Borys: niezbędne jest uruchomienie kolejnego silnika gospodarczego, inwestycji publicznych i prywatnych

24 mld zł na inwestycje w sektorze energetycznym, robotyzację, służbę zdrowia, rolnictwo

Jak wskazał NBP, w ramach KPO zostanie wydanych blisko 24 mld euro w horyzoncie do 2026 r. Wydatki te będą przeznaczone m.in. na finansowanie projektów z zakresu transformacji energetycznej, rozwoju cyfryzacji i robotyzacji, zwiększenia dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia oraz poprawy warunków konkurencyjności i ochrony producentów i konsumentów w sektorze rolnym.

Istotna część środków zostanie tym samym przeznaczona na zwiększenie nakładów inwestycyjnych sektora przedsiębiorstw i finansów publicznych.


zdj MWB.jpg
Buda: jestem optymistą ws. KPO, widać progres w rozmowach z KE

Kiedy środki z Krajowego Planu Odbudowy trafią do gospodarki?

"W mniejszym stopniu wydatki te powiększą spożycie publiczne oraz transfery dla gospodarstw domowych. Projekt Krajowego Planu Odbudowy został przedstawiony Komisji Europejskiej na początku maja br., jednak do tej pory nie uzyskał on jej akceptacji.

W konsekwencji w bieżącej rundzie prognostycznej zakłada się, że Polska rozpocznie korzystanie z przypadającej na nią kwoty dopiero w 2022 r., a w latach 2022-2023 wykorzystane zostanie łącznie około 34 proc. dotacji dostępnych w ramach całej alokacji powyższego instrumentu" – oszacowano w "Raporcie o inflacji".

PAP, jk