more_horiz
Gospodarka

Koniec pracy zdalnej? Firmy chcą, by pracownicy wrócili do biur

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2022 12:46
68 proc. przedsiębiorców planuje powrót pracowników do biur, nawet od połowy tego roku. W co czwartej firmie ten proces już się rozpoczął, a 45 proc. wdroży go maksymalnie od końca czerwca. Firmy zdecydowanie stawiają jednak na wybór, a nie obowiązek - wynika z raportu firmy doradczej CBRE.
Firmy zdecydowanie stawiają na wybór, a nie obowiązek. Tylko 6 proc. pracodawców wymaga od zatrudnionych powrotu do biur w pełnym wymiarze czasu pracy.
Firmy zdecydowanie stawiają na wybór, a nie obowiązek. Tylko 6 proc. pracodawców wymaga od zatrudnionych powrotu do biur w pełnym wymiarze czasu pracy.Foto: G-Stock Studio/Shutterstock

Według autorów raportu praca w trybie zdalnym, wynikająca z pandemii, dobiega końca. 68 proc. przedsiębiorców będzie promować regularny powrót do biur - nawet od połowy tego roku. W przypadku co czwartej firmy ten proces już się rozpoczął, a 45 proc. wdroży go maksymalnie od końca czerwca.

Jeden na sześciu przedsiębiorców nie narzucił ram czasowych, kiedy powrót do biura ma się wydarzyć.

"Jest to raczej proces, w którym pracownicy dostosują się do nowego trybu pracy" - wskazano w analizie.

Powrót do biura według uznania

Blisko 80 proc. firm finansowych planuje "bardziej regularny" powrót do biura do połowy roku. Ponad 1/3 firm technologicznych ma w planach ten proces, ale "bez narzucania sobie określonych ram czasowych".

Firmy zdecydowanie stawiają na wybór, a nie obowiązek. Tylko 6 proc. pracodawców wymaga od zatrudnionych powrotu do biur w pełnym wymiarze czasu pracy. 7 na 10 pracodawców zezwala na dobrowolny powrót do biura według uznania pracowników.

- Firmy zastrzegają jednak, że w przyszłości mogą zostać narzucone zasady dotyczące frekwencji w biurze - powiedziała Małgorzata Niewińska z CBRE.

Zwróciła uwagę, że z deklaracji pracodawców wynika, iż powrót pracowników do biur jest konieczny.

- To sprzyja integracji, wymianie myśli - dodała.Najważniejszym narzędziem jest komunikacja

W opinii 63 proc. firm najważniejszym narzędziem, które ma pomóc w przeprowadzeniu procesu powrotu do biura jest komunikacja. Chodzi o przejrzyste i bieżące wiadomości o tym, co i kiedy się wydarzy.

Na drugim miejscu według 55 proc. przedsiębiorców jest "jasne komunikowanie strategii", a na trzecim zapewnienie takich samych doświadczeń pracy zarówno z domu, jak i z biura (48 proc.).

Przedsiębiorcy podkreślają też "jakość doświadczeń biurowych" (39 proc.) jako jeden z kluczowych elementów procesu powrotu do biur.

PR24.pl, PAP, DoS