more_horiz
Gospodarka

Wsparcie rządu dla rodzin. Miliardy złotych na lepszą przyszłość młodych Polaków

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2022 08:35
Programy rządowe od lat wspierają polskie rodziny. Miliardy złotych rocznie przeznaczane są na pomoc społeczeństwu, zagwarantowanie łatwiejszego startu w przyszłość i tworzenie perspektyw dla najmłodszych Polaków. Przypominamy sztandarowe projekty rządowe leżące u podstaw polityki prorodzinnej.
Programy rządowe wspierają polskie rodziny.
Programy rządowe wspierają polskie rodziny.Foto: shutterstock/Monkey Business Images

Rządowy program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał im należne znaczenie.

Rządowy program "Rodzina 500+" jest najbardziej istotną i realnie odczuwalną pomocą finansową ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci.

W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.


Program "Rodzina 500 plus". Źródło: PAP Program "Rodzina 500 plus". Źródło: PAP"Maluch+"

Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym.


Placówki opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Źródło: PAP Placówki opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Źródło: PAP

"Dobry Start"

Rządowy program "Dobry start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,4 miliona uczniów.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.


Strategia Demograficzna 2040. Źródło: PAP Strategia Demograficzna 2040. Źródło: PAP

"Posiłek w szkole i w domu"

Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.

Składa się z trzech modułów. Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych. Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu, zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnię) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione, lub stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Ogólna kwota pieniędzy w całym okresie realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu", czyli w latach 2019-2023, wyniesie 2,75 mld zł. Program będzie realizowany we wszystkich województwach.

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ IAR/ MRiPS/ PAP/ mib/ kor