more_horiz
Gospodarka

Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej. Resort rozwoju chce zachęcać do nowych inwestycji

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2023 09:01
Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej ma zachęcać do przeprowadzania nowych inwestycji. Jeśli zmiany, w tym ta dotycząca momentu skorzystania ze zwolnienia podatkowego, będą identyfikowane przez przedsiębiorców jako bariera, MRiT wypracuje rozwiązania łagodzące - poinformował resort.
Według ministerstwa rozwoju rozporządzenie jest mechanizmem zachęcania do przeprowadzania nowych inwestycji i taki jest jego podstawowy cel.
Według ministerstwa rozwoju rozporządzenie jest mechanizmem zachęcania do przeprowadzania nowych inwestycji i taki jest jego podstawowy cel.Foto: APChanel/Shutterstock

1 stycznia 2023 weszło w życie rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Jak alarmował m.in. "Dziennik Gazeta Prawna", przedsiębiorca, który w 2023 r. uzyska decyzję o wsparciu nowej inwestycji, skorzysta ze zwolnienia podatkowego dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia.

Według gazety, nowa regulacja istotnie pogarsza sytuację inwestorów. Ponadto, przedsiębiorcy mieli zaledwie dzień na zapoznanie się z nowymi przepisami, gdyż finalny projekt został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji dopiero 30 grudnia 2022 r. - zauważył "DGP".

Możliwość korzystania ze zwolnienia

Ministerstwo rozwoju poinformowało, że zmiana momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego w związku z poniesieniem kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (kosztów inwestycyjnych) ma charakter doprecyzowujący i wynika z modyfikacji w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Jak podkreślił resort, zmiany ustaw podatkowych wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. jasno wskazują, że "zwolnienie podatkowe (…) przysługuje podatnikowi wyłącznie (…) z tytułu dochodów uzyskanych z realizacji nowej inwestycji na terenie określonym w decyzji o wsparciu" (wcześniej: "zwolnienie podatkowe … przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej (…) na terenie określonym w decyzji o wsparciu”).

"Na etapie konsultacji Ministerstwo Finansów zgłosiło uwagę w tym zakresie, a proponowana zmiana ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której poniesienie kosztu kwalifikowanego nawet, gdy nie wygenerował on jeszcze przychodu, powoduje możliwość korzystania ze zwolnienia dochodów" - wyjaśniło MRiT.

Inwestycje w odnawialne źródła energii

Resort zaznaczył, że w rozporządzeniu, poza zmianami porządkującymi i doprecyzowującymi, wprowadzono zmiany mające na celu wywołanie dodatkowego impulsu inwestycyjnego. Wśród nich resort wymienił obniżenie o połowę progu wymaganych minimalnych kosztów inwestycji, co ma ułatwić uzyskanie wsparcia przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców realizujących reinwestycje.

"Celem polityki inwestycyjnej jest nie tylko przyciąganie inwestorów, ale przede wszystkim tworzenie zachęt do dalszego rozwoju już zlokalizowanych w Polsce inwestycji, ich rozbudowywania, zwiększania zdolności produkcyjnych istniejących zakładów, a tym samym wykształcenia trwałych i długofalowych powiązań gospodarczych skutkujących powstawaniem złożonych łańcuchów gospodarczych. Zwiększenie liczby podmiotów realizujących nowe inwestycje, będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy poprzez tworzenie nowych miejsc pracy" - oceniło MRiT.

W rozporządzeniu wprowadzono też kryterium jakościowe dotyczące inwestycji w odnawialne źródła energii, co ma pozwolić w określonym zakresie na uwzględnienie kosztów inwestycji związanych z wytwarzaniem energii i korzystanie z wytwarzanej energii. Jak podkreślił resort, jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji wysokich cen energii.

Ponadto regulacja wydłuża możliwość zaliczania do kosztów kwalifikowanych kosztów wynikających z umowy leasingu przez cały okres obowiązywania umowy leasingu finansowego.

Proces legislacyjny był transparentny

Resort zastrzegł, że projekt rozporządzenia przeszedł całą standardową ścieżkę legislacyjną, łącznie z konsultacjami publicznymi i uzgodnieniami międzyresortowymi; dodatkowo został przedłożony do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

"Ostateczne brzmienie rozporządzenia uwzględnia uwagi zgłaszane w trakcie tego procesu, a w sytuacji nieuwzględnienia uwag sporządzane zostało stanowisko resortu z wyjaśnieniami, które również zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego. Zdaniem Ministerstwa Rozwoju i Technologii proces związany z przedmiotowym rozporządzeniem był w pełni transparentny i uwzględniał uwagi zainteresowanych stron" - zaznaczyło MRiT.

"Rozporządzenie jest mechanizmem zachęcania do przeprowadzania nowych inwestycji i taki jest jego podstawowy cel. Jeżeli wprowadzone zmiany (w tym ta dotycząca momentu możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego) będą identyfikowane przez przedsiębiorców jako bariera do przeprowadzania nowych inwestycji, MRiT podejmie prace związane z wypracowaniem rozwiązań mitygując te bariery" - zapewniło ministerstwo.

PR24.pl, IAR, PAP, DoS