more_horiz
Gospodarka

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Jak działa wsparcie dla samorządów?

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2023 13:25
Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2023 rok. Wsparcie rządowe uzyska 1780 zadań, w tym 538 powiatowych i 1 242 gminnych.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to  instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.Foto: GDDKiA/Twitter

Dzięki programowi zaplanowana jest budowa, przebudowa lub remont 2,8 tysiąca kilometrów dróg: półtora tysiąca kilometrów powiatowych i 1,3 tysiąca kilometrów gminnych. Fundusz działa już pięć lat. Do tej pory wybudowano lub wyremontowano ponad 18 tysięcy kilometrów dróg.

Pomimo systematycznej poprawy, stan polskich dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także jest czynnikiem obniżającym aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych ośrodków gospodarczych.

Kiedy ruszył program?

Fundusz, który ma walczyć z tak zwanym wykluczeniem komunikacyjnym powstał na mocy ustawy uchwalonej w październiku 2018 roku.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to  instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Ma ona stanowić ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczynić się do poprawy poziomu życia obywateli.


Autostrady i ekspresówki w Polsce Autostrady i ekspresówki w Polsce

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

Skąd pochodzą pieniądze?

Źródła finansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacje z budżetu państwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje są własnością Skarbu Państwa.

Ponadto Fundusz może zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu na przykład przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa.

Środki przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej będą w pierwszej kolejności przeznaczane na realizacje inwestycji na drogach istotnych dla obronności Państwa.

Na co samorządy mogą wydać pieniądze?

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki przekazywane są na zasadach konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych.

Wsparcie będzie przyznawane na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa. Za przeprowadzenie naboru oraz późniejszą ocenę wniosków o dofinansowanie będą odpowiadać wojewodowie.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez właściwego zarządcę drogi wniosku o dofinansowanie u wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych.

Od czego zależy wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania ze środków RFRD na zadania powiatowe i gminne będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego: im niższy dochód podatkowy jednostek samorządu terytorialnego, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść aż do 80 procent kosztów realizacji zadania.

Rządowy fundusz współfinansuje także budowę mostów drogowych, wspiera inwestycje drogowe o znaczeniu obronnym, a także inwestycje, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w okolicach przejść dla pieszych – chodzi między innymi do doświetlenie takich przejść. Fundusz współfinansuje też budowę obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich.

Pieniądze na mazurskie drogi

Województwo warmińsko-mazurskie otrzymało na bieżący rok z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 169 mln zł, co w ocenie służb wojewody wystarczy na wybudowanie lub wyremontowanie 305 km dróg.

Pieniądze z rządowego funduszu zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę drogi powiatowej Boreczno- Iława na odcinku Urowo-Iława (wartości 5,8 mln zł).

Kolejna planowana inwestycja to zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej Pawłowo-Wężówko-Olszewo Węgorzewskie-Góry o wartości 5,2 mln zł i przebudowa drogi powiatowej na odcinku Łaniewo–Lubomino o wartości 4,3 mln zł.

W poprzednich latach z pieniędzy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyremontowano m.in. drogę gminie Rybno, drogę powiatową od granicy województwa z woj. kujawsko-pomorskim do Łąkorza.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) to pieniądze na wsparcie dla samorządów przy budowie i modernizacji dróg.


PR24/IAR/PAP/Aleksander Pszoniak/sw