more_horiz
Gospodarka

Rekompensaty za przymusowe ograniczenia poboru energii. "Równoważenie kary bodźcem pozytywnym"

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2023 14:47
Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje finansowe rekompensaty za przymusowe ograniczenia poboru energii elektrycznej w razie wprowadzenia tzw. stopni zasilania. Projekt zmiany odpowiedniego rozporządzenia został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji.
Projektowana zmiana zakłada, że przy wprowadzeniu przez PSE stopni zasilania od 13 do 20, odbiorcy, którym zredukowano z tego tytułu pobór energii, otrzymają rekompensatę.
Projektowana zmiana zakłada, że przy wprowadzeniu przez PSE stopni zasilania od 13 do 20, odbiorcy, którym zredukowano z tego tytułu pobór energii, otrzymają rekompensatę.Foto: yelantsevv/shutterstock

Szczegółowe zasady i tryb wprowadzania na określony czas ograniczeń w sprzedaży paliw lub dostarczaniu energii określa Rozporządzenie Rady Ministrów. W opublikowanym projekcie nowelizacji rozporządzenia przewiduje się wprowadzenie mechanizmu wypłaty wynagrodzenia dla odbiorców, którzy w swoich obiektach podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej zastosowali się do tych ograniczeń.

Zagrożenie ewentualną karą

W uzasadnieniu wskazuje się sytuację z sierpnia 2015 r., kiedy po wyczerpaniu we współpracy z użytkownikami systemu, wszelkich dostępnych środków służących zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, jego operator - PSE - wprowadził ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

"Jedynym bodźcem zachęcającym do zastosowania się do ograniczeń był bodziec negatywny - zagrożenie ewentualną karą pieniężną nałożoną przez Prezesa URE" - przypomniał resort.


Jak jednak ocenia ministerstwo, bodziec negatywny powinien być wzmocniony i równoważony bodźcem pozytywnym, zachęcającym do stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Takim bodźcem powinno być wynagrodzenie za zmniejszenie poboru energii i zastosowanie się do ograniczeń w sytuacji, gdy nie będzie możliwe zbilansowanie systemu elektroenergetycznego i ograniczenia zostaną wprowadzone w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów.

Bez wpływu na konkurencyjność gospodarki

Projektowana zmiana zakłada, że przy wprowadzeniu przez PSE stopni zasilania od 13 do 20, odbiorcy, którym zredukowano z tego tytułu pobór energii, otrzymają rekompensatę. Będzie obliczana na podstawie rynkowej ceny energii, czasu ograniczeń, wielkości ograniczenia oraz współczynnika zależnego od stopnia zasilania. Przy stopniu 13. współczynnik wyniesie 1, przy stopniu 20. - 5.

Ministerstwo wskazuje, że zastosowanie w praktyce przepisów projektu rozporządzenia uwarunkowane jest wystąpieniem określonych sytuacji lub ich splotu, do czego może nie dojść przez wiele lat.

"Dlatego rozporządzenie nie ma żadnego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw, ani na obciążenia konsumentów" - wskazuje resort.

PR24.pl, IAR, PAP, DoS