more_horiz
Gospodarka

Energetyka jądrowa wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Korzyści jest wiele

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2023 12:25
Rozwój energetyki jądrowej może znacząco wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski, wspierając suwerenność gospodarczą i polityczną. Budowa bloków jądrowych umożliwi także ostateczne wyłączenie wysłużonych, wysokoemisyjnych bloków węglowych oraz zastąpienie ich nowoczesnymi jednostkami jądrowymi o zerowej emisji. Co więcej, rozwój energetyki jądrowej pozwoli ustabilizować ceny energii elektrycznej, na którą popyt w kolejnych latach będzie stale rósł.
Energetyka jądrowa już przynajmniej raz udowodniła, że może być znakomitym motorem odejścia od paliw kopalnych
Energetyka jądrowa już przynajmniej raz udowodniła, że może być znakomitym motorem odejścia od paliw kopalnychFoto: Shutterstock/TonyV3112

Według raportu Agencji Energii Atomowej, elektrownie jądrowe są najbardziej opłacalnym źródłem energii przy uwzględnieniu całkowitego kosztu energii elektrycznej, obejmującego: koszty budowy i eksploatacji, koszty przyłączenia do sieci (związane z włączeniem elektrowni do systemu energetycznego), koszty utrzymania rezerw gwarantujących ciągłość dostaw oraz koszty zdrowotne i środowiskowe.

"Całkowity koszt paliwa w elektrowni jądrowej wynosi przeważnie od jednej trzeciej do połowy kosztu paliwa stosowanego w elektrowni węglowej i od jednej czwartej do jednej piątej kosztu paliwa stosowanego w elektrowni pracującej w układzie gazowo-parowym" - czytamy w serwisie info.westinghousenuclear.com.

Najmniej szkód dla życia ludzkiego

Innym istotnym parametrem jest wydłużony okres eksploatacji elektrowni jądrowych, który po wstępnym 20-letnim okresie licencjonowania może wynosić nawet 60 lat (lub więcej). To sprawia, że rozwój energetyki jądrowej może zapewnić stabilność cen przez wiele dziesięcioleci.

Włączenie energii jądrowej do miksu energetycznego umożliwi Unii Europejskiej i Polsce realizację ambitnych celów klimatycznych (redukcja emisji CO2), zapewni stały dostęp do niezbędnej ilości energii, a także znacząco przyspieszy rozwój gospodarki oraz stworzy tysiące nowych miejsc pracy.

Jak zauważa portal energetyka24.com, że według dostępnych danych statystycznych elektrownie jądrowe wyrządzają najmniej szkód dla życia ludzkiego spośród wszystkich dostępnych technologii generacyjnych. Na poparcie tych też można przywołać np. obliczenia doktora Jamesa Concy, który ustalił, ile zgonów pociąga ze sobą wytworzenie biliona kilowatogodzin przez różne źródła energii.

Przy produkcji energii z elektrowni węglowych oznacza to średnio w skali świata śmierć ok. 100 tysięcy osób. Ale już np. chińska energetyka węglowa jest znacznie bardziej niebezpieczna, gdyż produkcja biliona kilowatogodzin oznacza w ChRL śmierć aż 170 tysięcy osób. Z kolei, by energetyka wiatrowa wyprodukowała tyle energii, zginąć musi ok. 150 ludzi.

"Natomiast przy energetyce jądrowej współczynnik ten wynosi 90 osób, a w przypadku amerykańskiego atomu - zaledwie 0,1 osoby. Warto tu zauważyć, że pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa, która powstanie na Pomorzu, będzie w amerykańskiej technologii AP1000" - czytamy.

Największy w historii program dekarbonizacji

Wdrożenie energetyki jądrowej, a także długoterminowa eksploatacja reaktorów pozwala na ustabilizowanie cen rynkowych, co jest w dzisiejszych czasach dużą wartością. W praktyce zatem może prowadzić to nie tylko do zahamowania wzrostu kosztów energii, ale również ich obniżenia. Elektrownie jądrowe to szansa nie tylko na powszechniejszy dostęp do energii, ale również niższe rachunki za prąd.

Dodatkowo - według źródeł rządowych - jednym z najlepszych rozwiązań na przeprowadzenie transformacji energetycznej z jednoczesnym wypełnieniem porozumień międzynarodowych i zahamowaniem zmian klimatycznych będzie przejście na energetykę jądrową wraz z odnawialnymi źródłami energii.

Zresztą energetyka jądrowa już przynajmniej raz udowodniła, że może być znakomitym motorem odejścia od paliw kopalnych. Plan Messmera, który został wprowadzony w 1973 roku, to zarazem największy w historii program dekarbonizacji energetyki. Gdy w tamtym czasie doszło do kryzysu naftowego, Francja zdecydowała uniezależnić się od paliw kopalnych. Dlatego też w ciągu 19 lat zbudowano 53 bloki jądrowe, które aż do teraz zaspokajają niemal 70% zapotrzebowania na elektryczność. Z tego powodu Francja ma najniższy poziom emisji CO2 w przeliczeniu na mieszkańca wśród krajów grupy G7.

Dlaczego energetyka jądrowa?

Korzyści wynikające z wprowadzenia energetyki jądrowej w Polsce według serwisu nuclear.pl:

  • energetyka jądrowa poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski,
  • koszt wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł jądrowych jest najniższy z obecnie dostępnych metod,
  • koszty zewnętrzne pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł jądrowych są równie niskie jak te ze źródeł energii odnawialnej,
  • uran może być pozyskiwany z regionów, które są politycznie stabilne,
  • paliwo do elektrowni jądrowych nie podlega takim wahaniom ceny jak gaz i ropa, co pozwala na przewidywalne rachunki ekonomiczne,
  • ze względu na ogromną wartość energetyczną transport paliwa jądrowego nie jest kapitałochłonny,
  • energetyka jądrowa będzie pomocna w spełnieniu zobowiązań względem UE, takich jak Pakiet Energetyczno-Klimatyczny,
  • energetyka jądrowa wpłynie na przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego Polski,
  • energetyka jądrowa poza produkcją energii elektrycznej może być również wykorzystywana do produkcji wodoru i konwersji węgla na paliwa ciekłe i gazowe.

PR24.pl, DoS