more_horiz
Gospodarka

Rządowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Podsumowanie ostatnich lat i plany na przyszłość

Ostatnia aktualizacja: 13.09.2023 11:00
Rząd Prawa i Sprawiedliwości zwiększył wcześniej istniejące wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz przygotował dla nich nowe programy. Celem było realne poprawienie jakości ich życia, które byłoby odczuwalne dla każdej rodziny.
Rząd przeznaczył w ostatnich latach dodatkowe środki na pomoc niepełnosprawnym
Rząd przeznaczył w ostatnich latach dodatkowe środki na pomoc niepełnosprawnymFoto: Shutterstock

W 2022 r. w porównaniu do 2015 r. finansowe wsparcie tej grupy osób wzrosło o 142- z 15,5 mld zł do 37,5 mld zł. W kontekście 2023 r., gdy środki na wsparcie osób z niepełnosprawnościami będą sięgały 40,5 mld zł, odnotowujemy wzrost względem 2015 r. aż o 161 proc.

Utworzono Fundusz Solidarnościowy, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie mogą korzystać z programów ministerialnych w zakresie asystencji i opieki wytchnieniowej oraz z pobytu w centrach opiekuńczo-mieszkalnych.

Na programy te w 2023 r. przeznaczono 1 mld zł. Ponadto z Funduszu Solidarnościowego finansowane jest świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którego koszt w 2023 r. wynosi 3,6 mld zł. Finansowana jest również renta socjalna, która w 2023 r. sięga kwoty 5,6 mld zł. Wydatki Funduszu Solidarnościowego na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2023 r. to kwota ponad 10 mld zł.

Centra opiekuńcze i aktywizacja

Na terenie całej Polski powstają centra opiekuńczo-mieszkalne, które zapewniają pomoc osobom dorosłym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie im usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Centra poprzez wspólny pobyt uczestników, w pozytywny sposób wpływają na procesy ich uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych. Zaangażowanie w tego typu placówkach odpowiednich specjalistów pozwala na stymulowanie kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnością oraz podejmowanie przez nie aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów.

Uruchomiono także programy służące aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz ich reintegracji społecznej. Zwiększono kwoty na realizowane już programy, w tym współfinansowane ze Środków pomocowych Unii Europejskiej (m.in. "Program wyrównywania różnic między regionami", "Aktywny samorząd") i uruchomiono nowe programy (m.in. "Rehabilitacja 25 plus", "Zajęcia klubowe w WTZ").

Istotnie zwiększono wysokość dotacji celowej dla funduszu na rzecz dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji (do 150 mln zł rocznie). Wprowadzono pakiet programów "Samodzielność - Aktywność - Mobilność", na który przeznaczono dodatkowy miliard złotych na realizację w latach 2022-2024. Jego celem jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnościami oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego.

Wsparcie rodzin

Dodatkowym wsparciem osób z niepełnosprawnościami są środki w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem". Planowane jest uchwalenie ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Utworzony zostanie system mieszkań wspomaganych, w tym wspomaganych społeczności mieszkaniowych, przez wdrożenie rozwiązań ustawowych, dających gwarancje dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w lokalnych społecznościach.

"Doprowadzimy do zlikwidowania barier w budynkach wielorodzinnych poprzez stworzenie odpowiedniego programu w PFRON. Wprowadzimy systemową asystencję osobistą, rozwój usług opiekuńczych jak najbliżej miejsca zamieszkania. Chcemy, by system wsparcia gwarantował zarówno asystencję osobistą dla osób z niepełnosprawnościami, jak również powszechny dostęp do usług opiekuńczych. Zależy nam na likwidacji białych plam w usługach opiekuńczych. Poziom usług społecznych zależy od profesjonalizmu kadr instytucji pomocowych. Planujemy uruchomienie Resortowego Programu Wsparcia Kadr Pomocy i Integracji Społecznej. Będzie on narzędziem systemowej pomocy dla osób wykonujących zawody pomocowe, po przez wypłaty dodatków do wynagrodzeń, regulowanie kwestii zawodów pomocowych w systemie prawnym i wspieranie nowych pracowników. Przeznaczymy dodatkowe fundusze na wypłacenie dodatków oraz nagród dla osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej" - napisano w programie PiS.

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ IAR/ mib