more_horiz
Wiadomości

Sprawa kamienicy rodziny Hanny Gronkiewicz-Waltz. Komisja weryfikacyjna komentuje wyrok WSA i zapowiada skargę

Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 17:17
Komisja weryfikacyjna negatywnie odnosi się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 15 stycznia uchylił decyzję komisji w sprawie nieruchomości przy Noakowskiego w Warszawie.
Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskichFoto: twitter.com/KW_GOV_PL

Jak poinformowała rzecznik komisji weryfikacyjnej, wydane w dniu 15 stycznia 2021 roku przez WSA w Warszawie wyroki uchylające decyzje Komisji pozostają bez wpływu na wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień wypłacanych z funduszu reprywatyzacji.

1200_Komisja_Weryfikacyjna_PAP.jpg
"Rażące naruszenie prawa". Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejne reprywatyzacyjne decyzje władz Warszawy

Sprawa nieruchomości przy Noakowskiego 16 w Warszawie była badana przez komisję weryfikacyjną w 2017 roku. 22 grudnia 2017 roku komisja stwierdziła wydanie przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzji dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskiej przy ul. Noakowskiego 16 z naruszeniem prawa. Komisja jednocześnie nałożyła na beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnych obowiązek zwrotu równowartości nienależnego świadczenia na miasta w łącznej kwocie 15 mln 375 tys. 259 zł, nadając rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzje komisji zostały zaskarżone do WSA w Warszawie zarówno przez Miasto Stołeczne Warszawa, jak i pozostałe strony postępowania. Komisja wnosiła konsekwentnie o oddalenie skarg. WSA w Warszawie ostatecznie 15 stycznia 2021 roku uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej.

Najpierw uzasadnienie, potem skarga kasacyjna

W postępowaniu komisja weryfikacyjna stwierdziła m.in. nabycie nieruchomości przez rodzinę Waltzów, spowinowaconą z byłą prezydent miasta stołecznego Hanną Gronkiewicz-Waltz. W trakcie postępowania komisja weryfikacyjna stwierdziła, że lokatorom zamieszkanym przy Noakowskiego 16 po reprywatyzacji znacznie podniesiono czynsz. Pod tym adresem dochodziło także do nacisków na lokatorów, którym celem miało być zmuszenie ich do opuszczenia mieszkań.

W związku z tym, że decyzja WSA była wydana na posiedzeniu niejawnym, komisja weryfikacyjna czeka na jej uzasadnienie, a potem zapowiada złożenie skargi kasacyjnej.

mr

Zobacz także

Zobacz także