more_horiz
Wiadomości

Porozumienie rządu z NSZZ "Solidarność". Oto lista uzgodnionych postulatów

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2023 17:38
W środę w Stalowej Woli zostało podpisane porozumienie między rządem a NSZZ "Solidarność". Znalazły się w nim postulaty dotyczące m.in. emerytur, wynagrodzeń, dofinansowań czy działalności związków zawodowych.
Porozumienie rządu z NSZZ Solidarność. Przedstawiamy listę uzgodnionych postulatów
Porozumienie rządu z NSZZ "Solidarność". Przedstawiamy listę uzgodnionych postulatówFoto: twitter.com/@DudaSolidarnosc

Stronę rządową reprezentował w Stalowej Woli premier Mateusz Morawiecki, z kolei stronę związkową przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. Przedstawiamy postulaty, jakie znalazły się w podpisanym porozumieniu:

 • Uzgodniono uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. To rozwiązanie, które pozwala na wypłacanie wsparcia do momentu uzyskania prawa do emerytury lub osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.
    • Dotyczy to osób zatrudnionych m.in. w górnictwie, sektorze energetycznym, ale też nauczycieli pracujących w ośrodkach szkolno-wychowawczych czy członków zespołów ratownictwa medycznego.
    • Dotychczas emerytury pomostowe miały charakter wygasający – zgodnie z założeniami przyjętymi prawie 15 lat temu. Zgodnie z porozumieniem zmieni się to od 1 stycznia 2024 r.

Domy Pomocy Społecznej

 • W porozumieniu zapisano, że dofinansowanie otrzymają Domy Pomocy Społecznej. Mowa o kwocie 300 mln zł w 2023 r., która zostanie przeznaczona na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników tych instytucji.
    • Oznacza to, że ok. 600 zł miesięcznie dodatku do wynagrodzenia - dotyczącego okresu od kwietnia do grudnia 2023 r. - otrzyma blisko 55 tys. pracowników DPS-ów.

  Wynagrodzenia w sferze budżetowej

  • Wzrosną wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej. Będzie to możliwe za sprawą jednorazowych nagród specjalnych.
     • Na wypłatę dodatkowych świadczeń dla pracowników sfery budżetowej zaplanowano: 906,25 mln zł. Z czego:
       • 765 mln zł dla nauczycieli
       • 46 mln zł dla sędziów, asesorów sądowych oraz referendarzy sądowych
     • Nagród - jak zaznaczono - nie otrzymają premier, ministrowie oraz inne osoby, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe.

  Katalog składników wynagrodzenia

  • Rozszerzony zostanie katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia.
      • Dotychczas wliczane były dodatki, które przysługują pracownikom za szczególne warunki pracy z powodu m.in.:
         • wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia;
         • pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym;
         • pracy szczególnie niebezpiecznej.
      • Zgodnie z zapisami porozumienia, od 1 stycznia 2024 roku te dodatki nie będą składnikiem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki temu zwiększy się wynagrodzenie pracowników, którzy otrzymują ten dodatek.

  Gwarancje bezpieczeństwa dla związkowców oraz środki Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych

  • Wprowadzone zostaną regulacje dotyczące zabezpieczenia działaczy związkowych z zakresu prawa pracy.
  • Zostaną zwiększone środki Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Wsparcie z tego Funduszu przeznaczane jest bezpośrednio dla pracowników, np. w postaci dofinansowania wypoczynku. Odprowadzane na ZFŚS środki zależą od przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

   Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 jako punkt odniesienia wykorzystywany był 2019 rok. Od lipca 2023 r. odniesieniem będzie rok 2021. W 2024 r. na podstawie ustawy budżetowej nastąpi odmrożenie do poziomu z roku 2022 r. To sprawi, że ZFŚS będzie dysponował większymi środkami dla pracowników.
  • Podwyższony zostanie roczny limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym. Od 1 stycznia 2024 r. ten limit zostanie zwiększony - z kwoty 500 zł do kwoty 840 zł.

  Posłuchaj
  00:53 12398747_1.mp3 Porozumienie rządu z "Solidarnością" dotyczy m.in. budżetówki i emerytur pomostowych. Relacja Karola Darmorosa (IAR)

   

  Trwają prace nad kolejnymi postulatami

  W informacji udostępnionej w środę przekazano, że aktualnie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad kolejnym programem pomocowym. Będzie on dotyczył przedsiębiorstw energochłonnych, które poniosły dodatkowe koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2023 r. Na wsparcie tego typu przewidziano 5 mld zł.

  Wskazano ponadto, że w związku ze zmianami, dotyczącymi aktualnej sytuacji w sektorze wydobywczym, rząd zaktualizował wniosek notyfikacyjny do Komisji Europejskiej. Dotyczy on wielkości budżetu programu pomocowego, ale także nowych programów operacyjnych.

  Czytaj także:

  [POLSKIE RADIO 24] Piotr Duda o nowelizacji Kodeksu pracy:

  PAP/IAR/łl

  Zobacz także

  Zobacz także