Trasa S74. Najdroższy odcinek z pozwoleniem na budowę

2024-03-29, 06:55

Trasa S74. Najdroższy odcinek z pozwoleniem na budowę
Fragment trasy S74.Foto: GDDKiA Kielce/twitter

Realizacja kolejnego odcinka S74 w województwie świętokrzyskim stała się faktem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę  na 1,1 mld złotych na zaprojektowanie i wybudowanie ekspresowej trasy między Cedzyną a Łagowem. To najdłuższy z sześciu realizowanych obecnie odcinków drogi, która skomunikuje trzy regiony: łódzkie, świętokrzyskie i Podkarpacie.

Budowa trasy S74 Cedzyna – Łagów wraz z obwodnicą Łagowa o długości 30 kilometrów, to najdroższa inwestycja drogowa w historii województwa świętokrzyskiego i najdłuższy odcinek ekspresowej trasy w regionie.

Zgodnie z podpisaną umową wyłoniony w przetargu wykonawca, Mota-Engil Central Europe, zaprojektuje i wybuduje drogę za około 1,1 miliarda złotych w ciągu 39 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych. Nową trasą pojedziemy w pierwszym kwartale 2028 roku.  

Skomunikowany z użytkowaną drogą S74 Kielce – Cedzyna i realizowaną Łagów – Opatów odcinek o długości około 30 kilometrów biec będzie głównie po nowym śladzie na północ od istniejącej DK74, tworząc obwodnicę Łagowa.

Nowe węzły komunikacyjne 

W ramach zlokalizowanej w powiecie kieleckim inwestycji zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych - Radlin, Wola Jachowa, Makoszyn i Łagów, obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej, dwóch miejsc obsługi podróżnych w Górnie. Zaprojektowanych i wybudowanych zostanie: 16 wiaduktów w ciągu S74 i nad drogą ekspresową, 13 mostów w ciągu drogi ekspresowej i innych dróg publicznych. Przewidziano przejście dla zwierząt typu zielony most i ponad trzydzieści przepustów pełniących funkcje ekologiczne. Wybudowane zostaną drogi dojazdowe komunikujące tereny przyległe.

Szczegółowe rozwiązania techniczne poznamy po opracowaniu przez wykonawcę projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W tej chwili trwa realizacja w systemie projektuj i buduj sześciu odcinków S74 w województwie świętokrzyskim o łącznej długości około 104 kilometrów. Ekspresowa trasa skomunikuje województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Będzie stanowić także połączenie pomiędzy węzłami autostrad A1, A2, a realizowaną trasą S19 Via Carpatia.   

W ubiegłym roku rozpoczęły się roboty budowlane na obwodnicy Opatowa w ciągu drogi krajowej numer 9, trasy S74 i łączniku północnym do obwodnicy. Tymi odcinkami pojedziemy od przyszłego roku.

Kiedy zostanie oddany do użytku S74?

W tym roku, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozpoczną się roboty budowlane na odcinku S74 Mniów – Kielce, które potrwają do 2026 roku. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji w styczniu 2023 roku.

Dla dwóch odcinków S74: od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Mniowa (27,5 km) i od Łagowa do Opatowa (18,3 km), opracowywane są dokumentacje projektowe przed planowanym w tym roku złożeniem wniosków o wydanie pozwolenia na budowę.

 Umowy na realizację obu inwestycji GDDKiA podpisała  w ubiegłym roku, zakończenie robót planowane jest w 2027 roku.

Dobiegł końca etap prac nad dokumentacją projektową poprzedzający złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka S74 węzeł Kielce Zachód – Kielce. Trwa także rozpatrywanie wniosku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  70-kilometrowego odcinka S74 Opatów – Nisko.  

 


PR24/Aleksander Pszoniak/IAR/sw

 

Polecane

Wróć do strony głównej