more_horiz
Gospodarka

Znamy najbardziej innowacyjne sektory polskiej gospodarki. Widać skutki pandemii

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2023 08:30
Najnowsze dane GUS-u wskazują, że 26,3 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 22,2 proc. przedsiębiorstw usługowych było aktywnych innowacyjnie w latach 2019- 2021.
Firmy z zachodnim kapitałem często wykorzystują nowoczesne technologie.
Firmy z zachodnim kapitałem często wykorzystują nowoczesne technologie. Foto: shutterstock/Gorodenkoff

W porównaniu do poprzedniego pomiaru obejmującego lata 2018-2020, udział firm aktywnych innowacyjnie spadł aż o 10,4 pkt. proc. wśród przedsiębiorstw przemysłowych i 10,8 pkt. proc. wśród przedsiębiorstw usługowych . Rok 2020 był jednak wyjątkowy pod względem odsetka firm zgłaszających działalność innowacyjną bądź wdrożone innowacje (firm innowacyjnych w nomenklaturze GUS).

- Najnowsze dane warto porównać z danymi za lata 2017-2019, gdy aktywnych innowacyjnie było 21,7 proc. i 13,7 proc. dla, odpowiednio, firm przemysłowych i usługowych. W tej perspektywie można mówić o pozytywnej zmianie i wzroście wskaźników. Podobnie w przypadku wskaźnika firm wdrażających innowacje, który wzrósł w stosunku do 2019 r. - skomentowali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Łączne wydatki na działalność innowacyjną wzrosły o 6,7 proc. i wyniosły 41,4 mld PLN. Po raz pierwszy przedsiębiorstwa usługowe wyprzedziły pod względem nakładów przedsiębiorstwa przemysłowe. Nakłady poniesione w 2021 r. przez przedsiębiorstwa przemysłowe były o 6,6 proc. niższe niż w 2020 r. i osiągnęły 19 mld PLN. Wśród przedsiębiorstw usługowych nakłady w porównaniu r/r były wyższe o 21,5 proc. i wynosiły 22,3 mld PLN.


Odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w latach 2019–2021 w wybranych działach działalności gospodarczej. Źródło: PIE Odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w latach 2019–2021 w wybranych działach działalności gospodarczej. Źródło: PIE

Innowacyjne branże

"Najbardziej aktywne innowacyjnie wśród przemysłowych były przedsiębiorstwa farmaceutyczne - aż w 70,5 proc. z nich wprowadzono innowacje lub realizowano projekty innowacyjne. Drugie miejsce zajmują przedsiębiorstwa wydobywające węgiel kamienny i brunatny - 68,8 proc. Na miejscu trzecim są firmy zajmujące się produkcją komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - 61,4 proc. Na końcu zestawienia plasują się firmy produkujące odzież - tylko 8,2 proc. tych firm było aktywnych innowacyjnie.

Wśród przedsiębiorstw usługowych wskaźnik aktywności innowacyjnej był najwyższy w dziale Badania naukowe i prace rozwojowe - 82,6 proc. Na drugim miejscu znalazł się dział Ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne, w którym aktywnych innowacyjnie jest 81,3 proc. firm. W przypadku firm usługowych najgorzej wypadają przedsiębiorstwa zajmujące się transportem lądowym i rurociągowym - 6,8 proc. oraz transportem wodnym - 10 proc." - napisano w raporcie PIE.


Nakłady na innowacje w UE. Źródło: PAP Nakłady na innowacje w UE. Źródło: PAP

Skutki pandemii

Przyczyną tak dużych zmian w wynikach innowacyjności firm w ostatnich badaniach GUS jest niewątpliwie odmienny rok 2020. W czasie pandemii COVID-19 przedsiębiorcy musieli zastosować się do panujących restrykcji i wprowadzić innowacje w działalności, aby nadal funkcjonować. Wiele firm wdrożyło innowacje procesowe, uwzględniając chociażby pracę zdalną.

W 2020 r. aż 27,6 proc. przedsiębiorstw usługowych i 26,3 proc. przedsiębiorstw przemysłowych wprowadziło innowacje procesowe, a rok później było to odpowiednio 18,1 proc. i 18 proc. Odsetek firm wdrażających innowacje produktowe był znacznie mniejszy (12,1 proc. i 18,4 proc. w 2020 r., 6,8 proc. i 13,1 proc. w 2021 r., odpowiednio dla firm usługowych i przemysłowych).

Zakończony okres pandemii wpłynął na ograniczenie działalności innowacyjnej w firmach, jednak w 2021 r. wciąż kształtowała się ona powyżej trendu dla firm usługowych i na poziomie dawnego trendu dla firm przemysłowych.

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ IAR/ PIE/ PAP/ mib