more_horiz
Gospodarka

Tańszy gaz dla wybranych przedsiębiorstw. Sprawdź, czy twoja firma jest w tej grupie

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2023 08:25
Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda szacuje, że dzięki noweli o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z tańszego gazu skorzysta ok. 3,3 tys. przedsiębiorstw, w tym piekarni, ciastkarni i spółdzielni. To wiadomość, na którą czekali też konsumenci.
Dla wybranych firm ceny gazu będą niższe.
Dla wybranych firm ceny gazu będą niższe.Foto: frenky362/ Shutterstock

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 kwietnia z maksymalnej stawki za gaz 200,17 zł/MWh oprócz piekarni i ciastkarni będą mogły korzystać też spółdzielnie spożywcze.

- To bardzo dobra wiadomość, na którą czekali właściciele piekarni i cukierni, ale również konsumenci - ocenił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Szacuje on, że z pomocy skorzysta ok. 3,3 tys. przedsiębiorstw.

Szef MRiT zwrócił uwagę, że wsparcie, które pomoże zachować ciągłość działania, dotrze przede wszystkim do małych, rodzinnych piekarni.

- Pomocą zostaną też objęte spółdzielnie spożywcze - to wynik naszych konsultacji z branżą piekarniczą - dodał.

Tańszy gaz

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, która m.in. rozszerza grupę firm uprawnionych do tańszego gazu dla piekarni, w tym spółdzielnie spożywcze, dla których działalność piekarnicza nie jest największym źródłem przychodów.

Jak podała KPRP, ustawa stanowi, że od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r. w przypadku dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i osoby fizyczne będące nabywcą tego gazu, tej energii lub usługobiorcą tych uprawnień, jeżeli łącznie są spełnione określone w ustawie warunki.

Dodano, że w takiej sytuacji dostawca lub usługodawca nie rozlicza podatku należnego, a kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu nabycia towaru lub usługi.
Jak podała KPRP, zmiany w pozostałych ustawach dotyczą m.in.: udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, przeznaczenia środków Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, źródeł przychodów oraz przeznaczenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rekompensata

Resort rozwoju zwrócił uwagę, że wsparcie gwarantujące od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. maksymalną cenę gazu ziemnego dla piekarni zostanie wdrożone w ramach pomocy de minimis, tj. pomocy ograniczonej do limitu ogólnie przyjętej pomocy w wysokości 200 tys. euro w ciągu 3 lat.

Dodał, że przedsiębiorstwu energetycznemu dostarczającemu piekarni paliwo gazowe będzie przysługiwać rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej.

KPRM zaznaczyła, że zmiany w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu polegają na przyjęciu, "że podmiot uprawniony stosuje cenę maksymalną paliw gazowych również w rozliczeniach z odbiorcami, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień złożenia wniosku nie zalegają w regulowaniu określonych należności publicznoprawnych". A także wobec tych, którzy na dzień 31 grudnia 2022 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 10.71.Z" lub prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną tym kodem "i których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku pochodził w co najmniej 50 proc. ze sprzedaży wyprodukowanych przez tych przedsiębiorców pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek".

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ IAR/ PAP/ mib