more_horiz
Gospodarka

Jaki będzie wzrost PKB? Eksperci przewidują - nowa ankieta NBP

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2022 17:02
Ankietowani przez NBP eksperci przewidują, że w bieżącym roku tempo PKB zwiększy się prawdopodobnie o 3,4 do 5,0 proc., przy prognozie centralnej równej 4,3 proc. - poinformował w piątek Narodowy Bank Polski przy okazji prezentacji wyników czerwcowej Ankiety Makroekonomicznej NBP.
Żywność należy do najszybciej drożejących towarów.  O ile jednak oczekuje się, że paliwa na jesieni przestaną drożeć to o żywności tego  nie można powiedzieć
Żywność należy do najszybciej drożejących towarów. O ile jednak oczekuje się, że paliwa na jesieni przestaną drożeć to o żywności tego nie można powiedziećFoto: Iakov Filimonov/Shutterstock

"W opinii ankietowanych przez NBP w kolejnych dwóch latach koniunktura osłabnie, a typowe scenariusze tempa wzrostu PKB zawrą się w przedziałach 1,4 - 3,7 proc. dla 2023 r. oraz 2,0 - 4,4 proc. dla 2024 r. Wartości centralne prognoz dla tych lat wynoszą odpowiednio 2,7 proc. oraz 3,5 proc." - napisano w prezentacji wyników ankiety.

Stopy bardzo nieprzewidywalne

Bank centralny poinformował też, ze zawarte w ankiecie prognozy stopy referencyjnej NBP odzwierciedlają oczekiwania dalszego zaostrzania polityki pieniężnej.

Wskazano też, że przedziały typowych scenariuszy zmian oficjalnych stóp uwzględnianych przez ekspertów są bardzo szerokie na tle danych historycznych, co wskazuje na wysoką niepewność co do dalszych decyzji dotyczących polityki pieniężnej. Przedziały te wynoszą: 5,27 - 6,16 proc. dla 2022 r., 5,63 - 7,72 proc. dla 2023 r. oraz 3,69 - 6,17 proc. dla 2024 r. Prognozy centralne na te lata wynoszą odpowiednio 5,66 proc., 6,75 proc. oraz 5,01 proc.

Scenariusz inflacyjne

Ankietowani przez NBP eksperci są pewni, że w latach 2022-2023 inflacja CPI ukształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc.).

Nie wykluczają oni natomiast możliwość spadku inflacji średniorocznej poniżej tej wartości w 2024 r.

Czytaj także:

Typowe scenariusze inflacji CPI na 2022 r. zawierają się między 11,2 proc. a 14,1 proc., przy prognozie centralnej równej 12,9 proc. Analogiczne przedziały typowych scenariuszy dla kolejnych lat wynoszą: 7,2 proc. - 11,6 proc. dla 2023 r. oraz 3,6 proc. - 8,1 proc. dla 2024 r., przy centralnych prognozach równych odpowiednio 9,5 proc. oraz 5,6 proc.

Pr24.pl/PAP/PKJ