more_horiz
Gospodarka

PKP zakończyły inwentaryzację nieruchomości. Po wycenie zostaną przekazane zarządcy kolejowej infrastruktury

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2023 14:27
Polskie Koleje Państwowe SA chcą w przetargu wybrać firmę mającą wycenić majątek spółki, który zostanie aportem przekazany zarządcy kolejowej infrastruktury - PKP Polskim Liniom Kolejowym - poinformowała spółka. PKP zakończyły właśnie inwentaryzację nieruchomości.  
Zakończenie inwentaryzacji majątku stanowiącego infrastrukturę kolejową i gotowość PKP do jego przekazania to wypełnienie jednego z podstawowych założeń ustawy o PKP z 2000 r.
Zakończenie inwentaryzacji majątku stanowiącego infrastrukturę kolejową i gotowość PKP do jego przekazania to wypełnienie jednego z podstawowych założeń ustawy o PKP z 2000 r.Foto: PKP

Chodzi o przekazanie nieruchomości niezbędnych do prowadzenia ruchu pociągów i zarządzania liniami kolejowymi, czyli głównie tereny, na których ułożone są linie i stacje kolejowe oraz ponad 18 tys. środków trwałych stanowiących elementy linii kolejowych oraz takie składniki majątku, jak: tory, rozjazdy, mosty, budynki nastawni i innych posterunków, perony, kładki dla pieszych i przejścia podziemne oraz urządzenia towarzyszące jak sieci przesyłowe, elementy oświetlenia czy drogi technologiczne.

- Zakończenie inwentaryzacji majątku stanowiącego infrastrukturę kolejową i gotowość Polskich Kolei Państwowych do jego przekazania to wypełnienie jednego z podstawowych założeń ustawy o PKP z 2000 roku, której wdrożenie było jedną z największych reform w historii polskiego kolejnictwa. Bez krzty przesady można powiedzieć, że uporządkowanie spraw związanych z zarządzaniem kolejowymi gruntami i innymi nieruchomościami jest jednym z najistotniejszych przedsięwzięć realizowanych przez PKP po 2000 roku i jedną z pierwszych najważniejszych decyzji powołanego w 2017 roku zarządu PKP" - powiedział, cytowany w komunikacie spółki, prezes PKP SA i Grupy PKP Krzysztof Mamiński.

Dodał, że wnoszenie wkładu niepieniężnego (aportu) na kapitał zakładowy spółki prawa handlowego jest operacją ekwiwalentną, co oznacza, że akcjonariusz w zamian za aport otrzymuje odpowiednią do wartości aportu wartość akcji w spółce.

Większy udział w PKP PLK

- W tym przypadku udział PKP w kapitale zakładowym PKP PLK ulegnie zwiększeniu, co jest ważne m.in. z punktu widzenia rozwoju holdingu Grupy PKP. To właśnie w formie struktur holdingowych, skupiających przewoźników, zarządców infrastruktury i inne podmioty, funkcjonują najsilniejsze koleje europejskie: w Niemczech, Austrii, we Francji czy we Włoszech - dodał Mamiński.

Jednym z założeń reformy polskiej kolei z 2000 r., która prowadzona była na mocy ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", było wyodrębnienie spółki specjalizującej się w zarządzaniu infrastrukturą kolejową i prowadzeniu ruchu pociągów, a następnie wyposażenie jej w majątek niezbędny do działalności operacyjnej: grunty, budynki, budowle i inne elementy, przypomniano.

Szczegóły aportu

"Jednak z uwagi na fakt, że w chwili wejścia w życie ustawy o PKP stan prawny części nieruchomości, w który miała zostać wyposażona nowa spółka, nie był uregulowany, przyjęto rozwiązanie zastępcze w postaci dwustronnej umowy. Następnie PKP SA wniosły do PKP PLK SA w formie aportu środki trwałe - elementy infrastruktury kolejowej będące przedmiotem zawartej wcześniej umowy, ale bez gruntów, na których były one posadowione. Na przestrzeni kolejnych lat, w wyniku działań PKP SA, sukcesywnie regulowano stan prawny nieruchomości (gruntów), co dało możliwość dokończenia całego procesu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o formie, w jakiej dokonany zostanie aport, czyli wyodrębnieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie PKP SA Oddział Infrastruktura Kolejowa" - podano w komunikacie. 

Jak podaje PKP w ramach inwentaryzacji wyodrębniono ponad 34 tys. działek ewidencyjnych gruntu o łącznej powierzchni ponad 39 tys. ha, stanowiących głównie tereny, na których ułożone są linie i stacje kolejowe oraz ponad 18 tys. środków trwałych stanowiących elementy linii kolejowych oraz takie składniki majątku, jak: tory, rozjazdy, mosty, budynki nastawni i innych posterunków, perony, kładki dla pieszych i przejścia podziemne oraz urządzenia towarzyszące jak sieci przesyłowe, elementy oświetlenia czy drogi technologiczne. 

Wycena majątku

Kolejnym krokiem umożliwiającym sfinalizowanie całego procesu i przeprowadzenie aportu majątku będzie wykonanie jego wyceny przez profesjonalnego rzeczoznawcę. 23 stycznia br. Polskie Koleje Państwowe ogłosiły postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wyceny majątku stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązany jest do wykonania wyceny w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy. Obecnie PKP SA i PKP PLK SA prowadzą również zintensyfikowane prace nad finalizacją całego przedsięwzięcia, w tym dotyczące wyłączenia z aportu nieruchomości istotnych dla PKP SA w związku z prowadzonymi inwestycjami dworcowymi, uczestnictwem w programach rządowych, a także realizowanymi i planowanymi projektami deweloperskimi i logistycznymi oraz komercjalizacją, zakończono w komunikacie.

Polskie Koleje Państwowe SA są spółką dominującą w Grupie PKP, która od 2022 roku funkcjonuje na zasadach holdingu. PKP SA to obecnie również jeden z największych w Polsce zarządców nieruchomości - gruntów, budynków, budowli i lokali mieszkalnych.

Czytaj także:

PAP/ISBnews/IAR/PR24.pl/mk