more_horiz
Gospodarka

Nowe możliwości pracy w Rafinerii Gdańskiej

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2023 11:30
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. rozpoczęła we wrześniu kampanię rekrutacyjną pod hasłem "Przestrzeń dla fachowców, otwartość dla potencjału". Kampania miała na celu zachęcenie każdego potencjalnego kandydata do rozwijania swoich kompetencji i rozpoczęcia drogi zawodowej w Rafinerii Gdańskiej. To właśnie dzięki wiedzy i doświadczeniu pracowników oraz ciągłemu doskonaleniu zakładu w Gdańsku, rafineria przerabia ponad 10 mln ton ropy rocznie, będąc jednym z najnowocześniejszych podmiotów w Europie Środkowo-Wschodniej.
Nowe możliwości pracy w Rafinerii Gdańskiej - kampania rekrutacyjna pod hasłem Przestrzeń dla fachowców, otwartość dla potencjału.
Nowe możliwości pracy w Rafinerii Gdańskiej - kampania rekrutacyjna pod hasłem "Przestrzeń dla fachowców, otwartość dla potencjału".Foto: (archiwum Rafinerii Gdańskiej)

Operatorzy instalacji rafineryjnych

Wykorzystując najnowsze rozwiązania i dostępne w przemyśle rafineryjnym technologie, aparatowy kontroluje instalacje i procesy, które w nich zachodzą. To stanowisko, od którego rozpoczyna się "przygodę" z rafinerią. Ścieżka kariery jest tu jasno określona, a pracownicy mogą podnosić swoje kompetencje. Praca aparatowego na pewno jest intensywna - poza odpowiedzialnością, wymagana jest sprawność fizyczna. Pracownik nie może mieć lęku wysokości - niektóre instalacje Rafinerii Gdańskiej pną się w górę nawet na 40 metrów.

- Jeśli ktoś chciałby podjąć pracę w Rafinerii Gdańskiej, rozpocznie ją właśnie od tego stanowiska - mówi Michał Zajda, operator procesu. - Dzięki zdobytemu doświadczeniu, odpowiedniemu przeszkoleniu i zdaniu kolejnych egzaminów można zostać sterowniczym, starszym sterowniczym i aparatowym procesu. Najwyższym stopniem jest stanowisko majstra. Na tej drodze wzrasta odpowiedzialność, ale też zyskujemy wyższe wynagrodzenie. Jest jeszcze jeden istotny aspekt - aparatowy jest częścią grupy, dlatego tak istotna jest umiejętność pracy w zespole i współtworzenie pozytywnej atmosfery, dlatego często niezbędna jest pomoc kolegów i ścisła współpraca – dodaje.

Rafineria Gdańska zapewnia swoim pracownikom nagrody specjalne, premie motywacyjne oraz premię roczną. W całości finansowany jest udział w szkoleniach, konferencjach branżowych w Polsce i za granicą. Do tego zakład w Gdańsku oferuje jednorazową roczną wypłatę w ramach "Wczasów pod gruszą", finansowany jest też wypoczynek dla dzieci. Wspieramy rozwój zatrudnionych osób, w całości finansując szkolenia oraz konferencje (te zagraniczne oraz krajowe). Rafineria dofinansowuje również naukę na studiach podyplomowych czy inżynieryjnych.

Inżynierowie w rafinerii

Inżynierowie nadzorują parametry skomplikowanych procesów i pracę maszyn. Uczestniczą w planowaniu zakupów i tworzeniu harmonogramów pracy, dbając tym samym o bezpieczeństwo zatrudnionych osób. Inżynierowie to niezwykle ważna grupa zawodowa. Takich właśnie specjalistów poszukuje Rafineria Gdańska. Wiedza i umiejętności, które podczas studiów technicznych zdobywają inżynierowie, są potrzebne i wykorzystywane w Rafinerii Gdańskiej. Jakie zadania stawia się inżynierom? Zdecydowanie kluczowe, ponieważ odpowiadają oni za prowadzenie całego procesu technologicznego, a decyzje, które podejmują, realnie wpływają na działanie potężnego organizmu, jakim jest tak nowoczesny zakład rafineryjny. 

Rafineria Gdańska to jeden z najnowocześniejszych podmiotów w Europie Środkowo-Wschodniej. Rafineria Gdańska to jeden z najnowocześniejszych podmiotów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pracownicy biurowi - specjaliści

- Rafineria Gdańska to jeden z największych pracodawców na Pomorzu. Tworzymy wiele inicjatyw, które mogą zwiększyć atrakcyjność spółki, jako pracodawcy na Północy Polski. Rafineria jest zbudowana z wielu obszarów, kluczowych dla naszej działalności. Poszukujemy zatem pracowników do Biura Harmonogramowania Produkcji, jak i Biura Procesów czy Efektywności - to dzięki danym analizowanym przez programistów, możliwe jest dążenie do jak najmniejszego zużycia energii. Współpraca z innymi działami w spółce jest kluczowa w takim podmiocie jak Rafineria Gdańska - mówi Angelica Pegani, Szef Biura Komunikacji i Rzecznik Prasowy Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

Ze względu na fakt, iż rafineria w Gdańsku to podmiot infrastruktury krytycznej, Biuro Bezpieczeństwa i Biuro Transformacji Cyfrowej odgrywają tutaj ogromną rolę. Rozwój projektów, tych, które już się rozpoczęły i tych, które dopiero są w planach inwestycyjnych na kolejne lata, mogą być koordynowane przez dedykowane działy: Projektów oraz Pion Zakupów, które odpowiadają za ich planowanie, czyli m. in. dostarczenie elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji w rafinerii.

Do Biura Harmonogramowania Produkcji wpływają informacje ze wszystkich obszarów, które mają realny wpływ na działanie instalacji produkcyjnej, tu powstaje szczegółowy plan pracy rafinerii. Wytyczne operacyjne pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału firmy. Z kolei w Biurze Procesów specjaliści dbają o to, aby wszystkie istniejące i przyszłe procesy były spójne dla osiągnięcia wysokiej efektywności funkcjonowania rafinerii. - W tym miejscu odnajdą się ekonomiści, matematycy i inżynierowie, ale też osoby z wykształceniem humanistycznym, które chcą się uczyć i rozwijać - przekonuje Daria Zalewska, szef Biura Procesów i Raportowania.

W Rafinerii Gdańskiej odnajdą się również specjaliści skupiający się na audytach, finansach i kontrolingu, nie wliczając obszaru prawnego. Wsparciem dla bieżących działań są również inne obszary jak Biuro Komunikacji, które zapewnia systematyczny przepływ informacji w spółce, jak i dba o wizerunek firmy w jej otoczeniu zewnętrznym. Natomiast Biuro Zasobów Ludzkich odpowiada za zapewnienie, utrzymanie i rozwój pracowników rafinerii.

Link do aplikuj: Kariera - Rafineria Gdańska (rafineriagdanska.pl)


Artykuł sponsorowany / Rafineria Gdańska