more_horiz
Gospodarka

Kolejne przetargi na budowę Via Carpatii. Odcinek podkarpacki to wyzwanie dla drogowców

Ostatnia aktualizacja: 02.07.2022 11:49
GDDKiA szuka wykonawców na ostatnie odcinki Via Carpaii na Podkarpaciu. Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz to łącznie ok. 12 km tej międzynarodowej trasy, z których prawie 4 km będzie w tunelach. Ogłoszenia ukażą się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA.
Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową.
Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową.Foto: GDDKiA Lublin/Twitter

W treści opublikowanych ogłoszeń znajdą się szczegółowe informacje dotyczące zakresu zamówień, a także warunków i kryteriów udziału w przetargach. Po wybudowaniu tych odcinków, Via Carpatia będzie kompletna na Podkarpaciu.

Drogowcy zwracają uwagę na to, że inwestycje będą skomplikowane ze względu na ukształtowanie terenu.

Tunel o długości niemal 3 km

Odcinek szlaku Via Carpatia pomiędzy Jawornikiem i Lutczą, o długości około 5 km poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Rozpiętość tego obiektu to 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel o długości niemal 3 km pod górą Kamieniec.

Powstanie odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. W ciągu trasy głównej wybudowane zostaną też obiekty inżynierskie, w tym wspomniana wcześniej estakada i tunel, a także most pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt.

W ramach zadania powstanie też Miejsce Obsługi Podróżnych "Jawornik" w kierunku Barwinka. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska.

Powstaną także dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi kolidujące z inwestycją a także infrastruktura techniczna. GDDKiA planuje, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 59 miesięcy od daty podpisania umowy.


Konieczne będzie zabezpieczenie osuwisk

Odcinek drogi ekspresowej S19 Jawornik - Lutcza przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, składającej się ze zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych, charakterystycznej dla fliszu karpackiego. Wykonane w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża wykazało bardzo zmienne warunki geologiczne wzdłuż projektowanego odcinka.

Teren przyszłej inwestycji charakteryzuje się również różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny.  W rejonie tunelu dominują obszary leśne i nieużytki.

Tak różnorodna budowa geologiczna oraz ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania oraz wykonano sieć monitoringu geotechnicznego.

Ponieważ trasa S19 przebiegać będzie po terenie, zarówno zróżnicowanym wysokościowo jak i charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną, na etapie budowy konieczne zatem będzie zabezpieczenie osuwisk.


Jedna z ciekawszych tras widokowych

Lutcza - Domaradz, to z kolei fragment szlaku Via Carpatia który będzie miał długość prawie 6,5 km. Ogłoszony przetarg jest ponownym. W pierwszym - unieważnionym 15 czerwca - wszystkie oferty przekroczyły zakładany kosztorys.

Podobnie , jak w przypadku odcinka Jawornik - Lutcza, trasa przebiegać będzie po zróżnicowanym wysokościowo terenie, charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną. Inwestycję należy więc traktować jako skomplikowaną i wymagającą, lecz w efekcie finalnym kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych. 

Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także wiele obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość prawie 170 km.

PR24.pl, Aleksander Pszoniak, DoS