more_horiz
Gospodarka

"Big data w polskim rolnictwie". Nowe dotacje związane z technologiami cyfrowymi

Ostatnia aktualizacja: 03.07.2022 11:36
Wsparcie związane z usługami rolniczymi zostało rozszerzone o cztery zakresy usług m.in. związanych z leśnictwem czy wykorzystaniem technologii cyfrowych. Nabór wniosków w tej sprawie ruszy 7 lipca. "Nowe przepisy mają zachęcać do wykorzystywania sztucznej inteligencji i big data w polskim rolnictwie" - podkreślono w informacji resortu rolnictwa.
Według ministerstwa rolnictwa, nowe przepisy mają zachęcać do wykorzystywania sztucznej inteligencji i Big Data w polskim rolnictwie.
Według ministerstwa rolnictwa, nowe przepisy mają zachęcać do wykorzystywania sztucznej inteligencji i Big Data w polskim rolnictwie.Foto: Budimir Jevtic/Shutterstock

Od 24 czerwca obowiązują nowe przepisy w sprawie przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem" w ramach działania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że nabór wniosków o przyznanie pomocy ruszy 7 lipca i potrwa do 19 sierpnia 2022 r.

Leśnictwo i urządzenia wodne

Jak wytłumaczono, w ramach naboru - oprócz dotychczasowego zakresu usług rolniczych kody PKD:

 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
 • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
 • 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach,

będzie można ubiegać się o pomoc w czterech nowych zakresach.

Po pierwsze będą to usługi związane z leśnictwem według (kod PKD: 02.40.Z). Jak wyjaśniono, dotacje będzie można przeznaczyć na zakup lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do działalności w ramach świadczenia usług leśnych.

Drugim zakresem usług będą te związane z zabezpieczaniem/utrzymaniem urządzeń wodnych. Pomoc udzielana będzie dla działalności gospodarczej wykonywanej w ramach następujących kodów PKD:

 • 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
 • 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

Ministerstwo dodało, że usługi takie będą mogły być świadczone m.in. dla spółek wodnych, których członkami są rolnicy oraz ich związków.

Technologie cyfrowe

Trzecim rodzajem usług będą te związane z myciem i dezynfekcją. Wsparcie będzie udzielane na rozwój usług w zakresie mycia i dezynfekcji budynków produkcyjnych, gospodarczych, inwentarsko-składowych; urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych; urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych. Jeśli chodzi o kody PKD, to są nimi:

 • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
 • 81.29.Z Pozostałe sprzątanie.

Czwartą grupą usług są te związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Według PKD będą to odpowiednio:

 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
 • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Resort wyjaśnił, że w naborze premiowane będą przedsięwzięcia związane m.in. z: ograniczeniem zużycia środków ochrony roślin, zrównoważonym gospodarowaniem zasobami wodnymi, nowoczesnym zarządzanie stadem zwierząt.

"Nowe przepisy mają zachęcać do wykorzystywania sztucznej inteligencji i Big Data w polskim rolnictwie" - podkreślono w komunikacie.

Infrastruktura do przesyłki danych

Środki można przeznaczyć np. na zakup stacji bazowych służących do przesyłki danych (np. LoRaWan), sensorów, urządzeń i czujników do pomiaru wilgotności gleby, temperatury, jakości powietrza, jakości wody, urządzeń sterujących, dronów do inspekcji infrastruktury (np. ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów), stacji meteo.

Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje także zakup laptopa, tabletu, serwera oraz zakup gotowych rozwiązań wspomagających wdrażane technologie cyfrowe (maksymalnie 20 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych).

Zastrzeżono jednak, że ze wsparcia nie będzie można sfinansować rozbudowy infrastruktury sieci 5G i sieci światłowodowej.

PR24.pl, PAP, DoS