more_horiz
Gospodarka

65 mln zł pomocy dla firm, które ucierpiały z powodu rosyjskiej agresji. Znamy treść rozporządzenia

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2022 11:40
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano rozporządzenie, które zakłada udzielanie pomocy publicznej małym, średnim i dużym firmom w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Rosji na Ukrainę. W puli programu jest około 65 milionów złotych.
PAIH oferuje pomoc w wyborze miejsca lokalizacji, konsulting w zakresie obowiązujących w Polsce zasad prawnych i podatkowych.
PAIH oferuje pomoc w wyborze miejsca lokalizacji, konsulting w zakresie obowiązujących w Polsce zasad prawnych i podatkowych.Foto: shutterstock.com/im_coco

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych oraz ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu, w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Wsparcie dla firm w trudnym okresie

Jak zaznaczono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), "potrzebne jest wsparcie publiczne, aby zapewnić dostępność do finansowania dla przedsiębiorstw, które pozwoli przeciwdziałać szkodom oraz zachować ciągłość działalności gospodarczej w sytuacji kryzysowej wywołanej agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę".

Projektowane rozporządzenie, jak wyjaśniono, tworzy podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej dopuszczonej przez Komisję Europejską - "pomoc może być udzielona w formie pożyczki".

Czytaj także:

Rozporządzenie przewiduje udzielanie pomocy publicznej MŚP, jak i dużym przedsiębiorcom, zarówno na cele obrotowe, jak i na cele inwestycyjne, pod warunkiem, że celem pomocy jest "łagodzenie skutków gospodarczych agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę".

Wskazano, że pomoc udzielana będzie nie później niż do 31 grudnia 2022 r. "Indykatywny budżet programu pomocowego to ok. 65 mln zł" - dodano. Zaznaczono, że "nie ma możliwości osiągnięcia celu wprowadzenia przedmiotowej regulacji w sposób inny niż przez podjęcie właściwych działań legislacyjnych".

Skąd będą pochodzić środki na wsparcie?

Źródłem finansowania będą m.in. środki programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. "Nie jest przewidziane finansowanie pomocy ze środków budżetu państwa ani budżetu jednostek samorządu terytorialnego" - stwierdzono.

Według OSR "projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, szczególnie z sektora MSP". Dodano, że projektowane rozporządzenie może mieć pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych i starszych.

Projektowane rozporządzenie będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy: umożliwi poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw, co wpłynie na zmniejszenie ich skłonności do redukcji kosztów osobowych (zatrudnienia), tym samym wpływając na ograniczenie wzrostu stopy bezrobocia.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia, co "pozwoli na jak najszybsze wdrożenie środków pomocowych dla przedsiębiorstw w sytuacji kryzysu wywołanego agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" - wskazano w OSR.

PolskieRadio24.pl, PAP, md