more_horiz
Gospodarka

Tarcza Solidarnościowa. Program pomocy dla przedsiębiorców przyjęty przez Sejm

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2022 08:05
Projekt ustawy określa zasady udzielania takiej pomocy. Wsparciem zostaną objęte przedsiębiorstwa, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone ze względu na dynamiczny wzrost kosztów energii i gazu. Jeszcze w tym roku rząd chce przeznaczyć na ten cel ponad 5 mld zł.
Szczegóły pakietu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawił minister Waldemar Buda podczas konferencji prasowej 19 września.
Szczegóły pakietu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawił minister Waldemar Buda podczas konferencji prasowej 19 września.Foto: MRiT

Ta pomoc jest bardzo potrzebna z uwagi na rosnące koszty produkcji dla przedsiębiorstw przemysłowych. Pogarsza się rentowność branż szczególnie narażonych na wahania cen energii i gazu ziemnego - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Część polskich firm, np. z branż ceramicznej czy hutniczej, już dziś zmuszona jest wstrzymywać lub ograniczać produkcję. Ze względu na wielkość przedsiębiorstw działających w tych branżach, firmy te są często bardzo znaczącym pracodawcą na lokalnym rynku pracy.

W latach 2022–2024 na realizację programów rząd chce przeznaczyć 17,4 mld zł, z czego w jeszcze w tym roku ponad 5 mld zł. W 2023 r. na wsparcie przewidziane zostało ponad 8,2 mld zł, a w 2024 r. - ponad 4,1 mld zł.

Tarcza Solidarnościowa

Dodatkowe programy pomocy dla przedsiębiorstw zawiera Tarcza Solidarnościowa. Proponowane w Tarczy rozwiązania przewidują m.in. przyśpieszenie budowy tzw. bezpośrednich linii energetycznych. Mogą one łączyć jednostki wytwarzania energii, w tym w szczególności ze źródeł odnawialnych (np. farmę wiatrową, zaporę wodną, farmę słoneczną) bezpośrednio z odbiorcą.

Pakiet zawiera też wsparcie dla przedsiębiorstw, których koszty nabycia energii elektrycznej i gazu wynoszą co najmniej 3% wartości produkcji i które działają w branżach wskazanych przez KE.

Bezpośrednie linie energetyczne

- Rozwój linii bezpośrednich pozwoli przedsiębiorstwom zwłaszcza z sektorów energochłonnych np. cementowni, papierni, wytwórni chemikaliów pozyskać zieloną energię i obniżyć koszty. Chcemy uprościć proces inwestycyjny przy tworzeniu bezpośrednich linii inwestycyjnych – nie będzie jak obecnie wymagana zgoda prezesa URE
- powiedział minister Waldemar Buda podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Obniżenie kosztów energii będzie możliwe dzięki wyeliminowaniu wielu dodatkowych opłat, które teraz ponoszą użytkownicy powszechnej sieci elektroenergetycznej. To m.in. opłata mocowa (pobierana za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu), kogeneracyjna (służąca do promowania bardziej ekologicznych technologii tworzenia prądu) czy sieciowa zmienna.

Szacowana łączna oszczędność dla odbiorców przemysłowych to 3,34 mld zł rocznie.

Wartość nowych inwestycji w Polsce w wyniku wprowadzenia linii bezpośredniej (tylko w przypadku nowych inwestycji w OZE dla odbiorców przemysłowych i nowych inwestycji w ramach PSI) może wynieść ok. 37 mld zł. Budowa linii bezpośrednich ma przede wszystkim przysłużyć się rozwojowi modelu energetyki rozproszonej, gdzie energia jest wytwarzana przez małe jednostki lub obiekty produkcyjne dla użytku lokalnego. Ma również zachęcić do inwestowania w nieduże jednostki wytwórcze oparte na odnawialnych źródłach energii, które będą lokalnie zasilały obiekty.

Wsparcie dla firm energochłonnych

- W lutym tego roku przyjęta została także zmiana ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Celem jest poprawa konkurencyjności polskiego przemysłu i przeciwdziałanie przenoszeniu produkcji do krajów trzecich - poza UE np. do Chin, Indii czy Turcji - zaznaczył minister Buda.

O wsparcie będą mogły ubiegać się zakłady energochłonne, w przypadku których koszty nabycia energii elektrycznej i gazu wynoszą co najmniej 3% wartości produkcji oraz które działają w branżach wskazanych przez KE w załączniku do Tymczasowych Ram jako "sektory szczególnie odczuwające skutki kryzysu". To m.in. produkcja wyrobów hutniczych, ceramicznych kafli i płytek, nawozów i związków azotowych, szkła płaskiego i gospodarczego.

Okres realizacji programu obejmuje 2022 rok. Istnieje też możliwość jego przedłużenia na przyszły rok oraz z zaznaczeniem, że warunkiem dla wypłat rekompensat za 2023 rok jest wydłużenie obowiązywania bądź modyfikacja Tymczasowych Ram.

Planowane kwoty wsparcia:

  • do 2 mln euro – w przypadku gdy wzrost cen energii i gazu w okresie luty 2022 - grudzień 2022 wyniesie przynajmniej 100% w stosunku do ceny jakie przedsiębiorstwo poniosło w ubiegłym roku.
  • do 25 mln euro – w przypadku ponoszenia straty z działalności operacyjnej i spełnienia warunku wzrostu cen

Program będzie uzupełnieniem programu rekompensat kosztów pośrednich dla przemysłów energochłonnych. Budżet programu rekompensat przewidzianego na lata 2022-2031 to 45,4 mld zł.

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ gov.pl/ mib