more_horiz
Gospodarka

Granty na poprawę efektywności energetycznej. BGK uruchomił program TERMO

Ostatnia aktualizacja: 02.02.2023 13:25
1 lutego ruszył nabór wniosków o granty MZG, OZE i termomodernizacyjny, tym samym program TERMO mający na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych został uruchomiony w całości - poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego. Podstawą prawną programu TERMO jest ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, znowelizowana w ubiegłym roku.
Premia termomodernizacyjna skierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM) oraz osób fizycznych - w tym właścicieli domów jednorodzinnych.
Premia termomodernizacyjna skierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM) oraz osób fizycznych - w tym właścicieli domów jednorodzinnych.Foto: mieszkanieplus.gov.pl

- W skład Programu TERMO wchodzą dobrze już znane premie - termomodernizacyjna, remontowa oraz kompensacyjna, jak również nowe produkty: premia Mieszkaniowego Zasobu Gminnego (MZG) oraz granty MZG, OZE i termomodernizacyjny. Każda inwestycja realizowana przy udziale środków z programu wpływa na obniżenie kosztów utrzymania budynku, zmniejszenie zjawiska smogu i poprawę estetyki otoczenia - powiedziała dyrektor biura w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych BGK Magdalena Czerska.

Premia termomodernizacyjna

Jak podało BGK, po nowelizacji przepisów zmieniła się wysokość premii termomodernizacyjnej i remontowej. Premia termomodernizacyjna skierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM) oraz osób fizycznych - w tym właścicieli domów jednorodzinnych. Jej wysokość wzrosła z 16 do 26 proc. kosztów inwestycji. Jeżeli termomodernizacja będzie połączona z inwestycją w OZE, premia wyniesie łącznie 31 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Premia remontowa wzrosła z 15 do 25 proc. kosztów przedsięwzięcia. Może z niej skorzystać ta sama grupa inwestorów co w przypadku premii termomodernizacyjnej, ale wyłącznie w odniesieniu do budynków wielorodzinnych. Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej lub remontowej inwestor składa w banku kredytującym, który współpracuje z BGK.

MZG to 50 proc. kosztów

Przypomniano, że w grudniu ruszył nabór wniosków dla gmin i spółek gminnych o premię MZG. Wsparcie dotyczy remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych, w których wszystkie lokale mieszkalne należą do mieszkaniowego zasobu gminy. Obiekty powinny znajdować się na obszarze, na którym obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa.

Wysokość premii MZG to standardowo 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Wsparcie wzrasta do 60 proc., jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub kiedy inwestycja jest rewitalizacją opisaną w gminnym programie rewitalizacji. Wnioski o udzielenie premii MZG należy składać bezpośrednio do BGK.

Grant podwyższa premię

Ostatnie produkty z programu TERMO zostały uruchomione 1 lutego. To trzy granty: OZE (dofinansowanie na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii), MZG (środki na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy, przyznawany jako opcja wraz z premią MZG) i termomodernizacyjny (przedsięwzięcia termomodernizacyjne przyznawany jako opcja z premią termomodernizacyjną).

Grant MZG podwyższa premię MZG. Przysługuje, jeśli przed lub podczas realizacji przedsięwzięcia zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła lub nastąpiła zamiana źródła energii na OZE lub nastąpiła zmiana źródeł ciepła na niskoemisyjne, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe. Stanowi 30 proc. kosztów netto zrealizowanego przedsięwzięcia. Z grantu MZG mogą skorzystać gminy i spółki gminne.

Grant termomodernizacyjny będący opcją podwyższającą premię termomodernizacyjną to wsparcie na poprawę efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego i głęboką termomodernizację. Zwiększa premię o 10 proc. kosztów netto w przypadku przeprowadzenia głębokiej i kompleksowej termomodernizacji. O grant termomodernizacyjny mogą się starać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych.

Środki z budżetu państwa

Niepowiązany bezpośrednio z premiami jest grant OZE. W tym przypadku refinansowane jest 50 proc. kosztów netto inwestycji, polegającej na montażu odnawialnego źródła energii, jak panele fotowoltaiczne, instalacje hybrydowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne. Mechanizm uzyskania grantu jest podobny, jak w przypadku premii termomodernizacyjnej, z tą różnicą, że wniosek jest składany bezpośrednio do BGK. Jak podkreślono, grant może sfinansować również modernizację instalacji OZE, w wyniku której zainstalowana moc wzrośnie o co najmniej 25 proc. Z grantu OZE mogą skorzystać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych.

BGK przekazał, że źródłem finansowania premii w programie TERMO są środki pochodzące z budżetu państwa - Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Nowe rozwiązania w postaci grantów są finansowane w ramach jednej z inwestycji w Krajowym Planie Odbudowy. Do czasu uruchomienia środków z KPO program jest prefinansowany ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju.

PR24.pl, IAR, PAP, DoS