more_horiz
Gospodarka

Wspólna Polityka Rolna 2023-2027. Będą pieniądze dla polskiej wsi i rolnictwa

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2023 13:15
Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 (WPR) daje polskim rolnikom i polskiej wsi wiele możliwości rozwoju. Zdaniem szefa resortu rolnictwa Henryka Kowalczyka - "polscy rolnicy powinni w maksymalny sposób skorzystać z WPR, aby żadne euro nie wróciło do Brukseli".
W latach 2023-2027 Wspólna Polityka Rolna skorzysta z finansowania w wysokości 270 mld euro, a Polsce przypadnie ponad 25 mld euro.
W latach 2023-2027 Wspólna Polityka Rolna skorzysta z finansowania w wysokości 270 mld euro, a Polsce przypadnie ponad 25 mld euro.Foto: shutterstock.com

Plan strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej to program działania w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich, którego celem jest wsparcie finansowe Wspólnej Polityki Rolnej, wynikający z Wieloletnich Ram Finansowych UE.

Plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 

Korzystają z niego od lat także polscy rolnicy. Plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 wspiera przede wszystkim zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektor przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych wiejskich miejscowościach.

Nowa wspólna polityka będzie wspierać zrównoważone metody gospodarowania - przyjazne klimatowi i środowisku, chroniące wodę i glebę. Aspekt ekologiczny i wsparcie działań środowiskowo-klimatycznych są w obecnej edycji WPR wyraźnie wyeksponowane.

Plan ma przynieść polskim rolnikom możliwości uzyskania: dodatkowych dochodów, dotacji za podejmowanie określonych działań czy rekompensaty części strat.

Nowa Wspólna Polityka Rolna opiera się na dziesięciu kluczowych celach. Dotyczą one kwestii społecznych, środowiskowych i gospodarczych i stanowią podstawę opracowywania przez kraje Unii Europejskiej Planów strategicznych WPR.

10 głównych celów WPR

  • zapewnienie godziwych dochodów rolnikom,
  • zwiększenie konkurencyjności,
  • poprawa pozycji rolników w łańcuchach żywnościowych,
  • przeciwdziałanie zmianom klimatu,
  • ochrona środowiska,
  • zachowanie krajobrazów i różnorodności biologicznej,
  • wspieranie zmiany pokoleniowej,
  • tętniące życiem obszary wiejskie,
  • ochrona jakości żywności i zdrowia,
  • wspieranie wiedzy i innowacji.

Zakończone negocjacje

W lipcu 2022 roku resort rolnictwa zakończył negocjacje z Komisją Europejską w sprawie uwag do Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, w ramach których wprowadzono kilka modyfikacji w poszczególnych instrumentach wsparcia.

Zmiany dotyczyły m.in. dobrostanu zwierząt, tzw. ekoschematów, a także norm dobrej kultury rolnej. W Planie Strategicznym WPR podano także stawki dopłat bezpośrednich, które będą obowiązywać w 2023 r. oraz w kolejnych latach.

W projekcie Planu stwierdzono, że nie ma zasadności wprowadzenia terytorialnego zróżnicowania kwoty podstawowego wsparcia dochodów.

Dopłaty bezpośrednie

Wynika z tego, że szacowana stawka w interwencji: podstawowe wsparcie dochodów ma wynieść około 118 euro/ha. Natomiast w 2027 r. stawka będzie niższa, ponieważ nie uwzględnia transferu środków z II filaru WPR. Ogółem w latach 2023-2027 na płatność resort rolnictwa przewiduje przeznaczyć około 8206,6 mln euro. Stanowi to 47,26 procent puli środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie.

Szacowane dopłaty bezpośrednie w 2023 r., które Ministerstwo Rolnictwa zawarło w Planie Strategicznym WPR 2023-2027 obejmują również uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów. Proponowana stawka tej płatności powinna wynosić około 40 euro/ha.

To - razem z płatnością podstawową - zminimalizuje różnicę względem dochodu parytetowego w gospodarce narodowej o ok. 27 proc.

Faktyczna wysokość stawek określana corocznie

Dopłaty bezpośrednie 2023 podane przez resort rolnictwa uwzględniają także uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników. Przewidywana dla nich stawka pomocy powinna wynosić 61 euro/ha. Stanowi to około połowy wysokości płatności podstawowej. W ramach I filaru resort rolnictwa planuje przeznaczyć na ten rodzaj wsparcia około 185,3 mln euro.

Rzeczywista wysokość stawek będzie, tak jak dotychczas, określana corocznie, po zakończeniu naboru wniosków, na podstawie danych zadeklarowanych przez rolników i zweryfikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jakie będą dopłaty po 2023 roku? 

Jak poinformował resort rolnictwa, w 2023 r. dopłaty bezpośrednie będą obejmować takie same formy wsparcia jak w latach poprzednich, choć będzie kilka zmian.

Jedna z nich wiąże się z obowiązkiem stosowania definicji rolnika aktywnego. To oznacza, że dopłaty bezpośrednie, jak i płatności ONW otrzymają wyłącznie rolnicy aktywni zawodowo.

Jak wyjaśniło MRiRW, do grona tych producentów zaliczają się osoby, które w poprzednim roku otrzymały dopłaty bezpośrednie w kwocie nieprzekraczającej 5 tys. euro.

Natomiast jeżeli płatność przekracza 5 tys. euro - to wtedy rolnik zalicza się do grona rolnika aktywnego.

Dopłaty bezpośrednie stopniowo wyrównane

Dopłaty bezpośrednie są dla rolników regularnym zastrzykiem gotówki, którą mogą przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb w gospodarstwie, jednak polscy rolnicy wciąż otrzymują niższe dopłaty niż rolnicy niemieccy czy francuscy.

Czytaj także:

Mają one być w kolejnych latach wyrównywane, co w znaczącym stopniu zmniejszy różnicę między średnią wysokością wsparcia bezpośredniego w Polsce względem średniej w unijnej.

Komisja Europejska zatwierdziła ostatecznie we wrześniu plany strategiczne dla Wspólnej Polityki Rolnej siedmiu państw na lata 2023-2027. Oprócz Polski akceptację uzyskały wówczas plany Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii.

W latach 2023-2027 Wspólna Polityka Rolna skorzysta z finansowania w wysokości 270 mld euro. Polsce przypada ponad 25 mld euro, w tym 17 mld euro na płatności bezpośrednie.

MRiRW, gov.pl, agrofakt.pl, IAR/PAP, PR24, akg, kor