Program #naStart. Zobacz, kto będzie mógł liczyć na dopłaty do kredytu na mieszkanie

2024-04-08, 14:05

Program #naStart. Zobacz, kto będzie mógł liczyć na dopłaty do kredytu na mieszkanie
Program "Mieszkanie na start" ruszy na pewno w tym roku, najpóźniej jesienią. Foto: Shutterstock/Grand Warszawski

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt nowego rządowego programu kredytowego "Mieszkanie #naStart". Dopłaty w ramach nowego programu będą udzielane zarówno do kredytów hipotecznych, jak i do kredytów konsumpcyjnych, branych na cele mieszkaniowe.

  • Program mieszkaniowy #naStart będzie następcą bezpiecznego kredytu 2 proc. oraz rodzinnego kredytu mieszkaniowego
  • Projekt umożliwia uzyskanie kredytu mieszkaniowego także jako kredyt konsumencki
  • Kredyt mieszkaniowy będzie udzielany tylko w złotówkach
  • W ramach programu będzie można uzyskać dopłaty do rat kredytu. Ich wysokość będzie uzależniona od liczby dzieci znajdujących się w gospodarstwie domowym
  • Warunkiem uzyskania dopłat do rat ma być kryterium dochodowe. Oparto go o pierwszy próg podatkowy
  • Kredyt mieszkaniowy #naStart będzie mógł być udzielony wspólnie maksymalnie dwóm osobom bez względu na łączący je stosunek prawny
  • Będzie obowiązywał limit 15 tys. wniosków na kwartał
  • Pod ścisłymi warunkami udzielone zostaną gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego

Jak wynika z projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart, "może on zostać udzielony jako kredyt hipoteczny albo jako kredyt konsumencki".

Jak wyjaśniono, w "wariancie kredytu hipotecznego" będzie on udzielany na pokrycie całości albo części wydatków ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego, nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy oraz nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Obejmie też wydatki związane z wykończeniem uzyskanej nieruchomości, a w przypadku budowy domu także zakup działki. W uzasadnieniu dodano, że te rozwiązania są tożsame z zasadami obowiązującymi przy programie Bezpieczny kredyt 2 procent.

W czym się różnią oba programy? 

"Nowym w stosunku do bezpiecznego kredytu 2 proc. rozwiązaniem jest możliwość uzyskania kredytu mieszkaniowego także jako kredyt konsumencki, w celu pokrycia całości albo części wydatków ponoszonych w związku z pokryciem kosztów partycypacji albo wkładu mieszkaniowego. Objęcie tych kredytów gwarancją nawet do pełnej wartości pożyczanego kapitału uczyni je dla banków równie, a nawet bardziej bezpiecznymi niż kredyty hipoteczne. Pozwoli to obniżyć ich oprocentowanie co najmniej do poziomu kredytu hipotecznego, a poprzez [...] mechanizm dopłat do rat, uczyni je dostępnymi dla osób dążących do zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych w oparciu o formy mieszkalnictwa dedykowane osobom mniej zarabiającym" – stwierdzono w uzasadnieniu projektu ustawy.

REKLAMA

Zgodnie z projektem objęty wsparciem kredyt będzie musiał zostać udzielony w złotych polskich. W przypadku kredytu hipotecznego będzie to musiał być kredyt na co najmniej 15 lat, z okresowo stałą stopą oprocentowania na co najmniej 5 lat, a dopłaty obejmą 120 pierwszych rat kredytu.

Z kolei w przypadku kredytów konsumenckich, zaciągniętych na potrzeby mieszkaniowe, będą one musiały zostać zaciągnięte na co najmniej 5 lat i na maksymalnie 15 lat, a wsparcie będzie dotyczyć 60 pierwszych rat.

Nowy element to gwarancje BGK

Innym rozwiązaniem, który ma ułatwić zaciąganie kredytów, będą gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane w sytuacji, kiedy wkład własny nie przekracza 20 proc. Jednakże gwarancje BGK będą dotyczyć wyłącznie maksymalnie kwoty 100 tys. zł i to w sytuacji, kiedy wydatki mieszkaniowe, na jakie kredyt został zaciągnięty, nie przekraczają 1 mln zł.

REKLAMA

Zgodnie z projektem, dopłaty Skarbu Państwa mają na celu obniżenie oprocentowania kredytu do określonej wartości. W przypadku kredytu hipotecznego udzielanego gospodarstwom jedno- oraz dwuosobowym, w których nie ma dzieci, celem dopłat będzie obniżenie oprocentowania do 1,5 proc.

Jeśli w gospodarstwie domowym jest jedno dziecko, dopłata będzie obniżać oprocentowanie do 1 proc., w przypadku dwóch dzieci – do 0,5 proc., zaś w przypadku trójki dzieci – do 0 proc. Również do 0 proc. będzie obniżane oprocentowanie w przypadku kredytu konsumenckiego, zaciąganego na cele mieszkaniowe.

Jednocześnie dopłata nie będzie obejmować całej kwoty kredytu, tylko jego część. I tak w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego dopłata będzie liczona tylko do 200 tys. zł kapitału, w przypadku dwuosobowego gospodarstwa – do 400 tys. zł.

Przy trójce osób w gospodarstwie będzie to 450 tys. zł, przy czwórce – 500 zł, zaś dla gospodarstwa 5-osobowego kapitał objęty dopłatą będzie wynosić 600 tys. zł.

REKLAMA

Doprecyzowanie systemu dopłat do kredytów

"Celem przepisu jest takie sparametryzowanie instrumentu dopłat, aby pomagał on w zakupie mieszkania jedynie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego o określonej wielkości. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego limit ten określono na poziomie 40 m2 i zaproponowano jego podwyższenie o 20 m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego"  – wskazano w uzasadnieniu do projektu.

MRiT zaproponowało również wprowadzenie kryteriów dochodowych, warunkujących uzyskanie wsparcia w ramach programu. Z pomocy będą mogły uzyskać gospodarstwa jednoosobowe z dochodami 7 tys. zł netto, gospodarstwa dwuosobowe z dochodami 13 tys. zł netto. Przy trzech osobach limit dochodowy ustalono na 16 tys. zł, przy czterech – na 19,5 tys. zł a przy pięciu i więcej osobach dochody nie mogą być większe niż 23 tys. zł.

Jakie limity wniosków o kredyt?

W projekcie wprowadzono także kwartalny limit wniosków, jakie mogą zostać złożone w ramach programu. Został on ustalony na 15 tys. na każdy kwartał, poczynając od 1 stycznia 2025 r. W roku 2024 jako okresie przejściowym, ten limit został ustalony łącznie na 35 tys.

Zgodnie z informacjami z Oceny Skutków Regulacji, koszt nowych rozwiązań dla budżetu w okresie 10 lat od ich wprowadzenia to prawie 21,54 mld zł. Projektowana ustawa ma wejść w życie w 30 dni od jej ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, które wchodzą w życie w innych terminach.

REKLAMA

Czytaj także:

PR24/PAP/sw

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej