more_horiz
Gospodarka

Rosną inwestycje polskich przedsiębiorstw w aktywa niematerialne i prawne. Jest jednak sporo do zrobienia

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2023 09:00
W 2022 r. polskie przedsiębiorstwa przeznaczyły 19,8 mld PLN na inwestycje w aktywa niematerialne i prawne, czyli tylko o 126 mln PLN więcej niż rok wcześniej. W tej grupie aktywów znajdują się m.in. autorskie prawa majątkowe, oprogramowanie komputerowe czy licencje i koncesje.
Polskie firmy sporo zyskają na tzw. Małym ZUS Plus.
Polskie firmy sporo zyskają na tzw. Małym ZUS Plus.Foto: shutterstock/Gorodenkoff

"Aktywa te we współczesnej gospodarce odgrywają niebagatelną rolę - największe globalne firmy, jak Alphabet, Apple czy Microsoft, swoją wartość opierają właśnie na tego typu aktywach - jakość algorytmów, oprogramowania czy designu. Inwestycje w aktywa niematerialne są też szczególnie istotne dla transformacji przedsiębiorstw i budowy gospodarki opartej na wiedzy i danych.

Małe wydatki

Powyższa kwota stanowi 9,3 proc. wszystkich inwestycji dokonanych w ubiegłym roku przez przedsiębiorstwa niefinansowe, zatrudniające przynajmniej 10 osób. Jest to z jednej strony spadek w stosunku do 2021 r., gdy wartość ta stanowiła 10,8 proc. inwestycji, a z drugiej jednak znacząco wyższy rezultat niż w okresie przed pandemią (6,4 proc. w 2019 r.).

Największe kwoty na aktywa niematerialne wydają duże firmy, zarówno jeśli chodzi o wartości bezwzględne, jak i udział w całości nakładów inwestycyjnych (16,3 mld PLN, 10,2 proc.).


Rosną inwestycje w wartości niematerialne i prawne. Źródło: PIE Rosną inwestycje w wartości niematerialne i prawne. Źródło: PIE

Z kolei patrząc pod kątem sekcji PKD największe nakłady poniosły firmy z sekcji Informacja i komunikacja oraz Przetwórstwo przemysłowe - łącznie 11,7 mld PLN.

Wydatki na aktywa niematerialne są też bardzo skoncentrowane branżowo: cztery sekcje o najwyższych nakładach odpowiadają aż za 89 proc. tego typu inwestycji, w porównaniu do 72 proc. dla całości nakładów inwestycyjnych.

Rola aktywów niematerialnych

Aktywa niematerialne mają bardzo istotne znaczenie dla rozwoju firmy, szczególnie, gdy bierzemy pod uwagę konieczność wdrażania rozwiązań cyfrowych i transformację cyfrową przedsiębiorstw.

Warto zauważyć, że nie wszystkie kategorie aktywów niematerialnych są brane pod uwagę w badaniach GUS. Przykładowo, inwestycje w kapitał ludzki (podnoszenie kompetencji pracowników) oraz poprawę procesów zarządczych (szkolenia dla kadry menadżerskiej, doradztwo) są niezbędne dla efektywnego wykorzystania nowoczesnych narzędzi i podniesienia produktywności firm, nie wchodzą jednak w zakres rachunków narodowych i nie pojawiają się w statystyce inwestycji.

Te niemierzone inwestycje mają często większą wartość niż te uwzględnione w oficjalnej statystyce publicznej. Lepsze zrozumienie barier dla rozwoju tego typu inwestycji, a także objęcie wszystkich tego typu wydatków statystyką pozwoli na uwzględnienie ich w strategiach rozwojowych i dopasowanie wsparcia oferowanego firmom nastawionym na rozwój" - napisano w raporcie PIE.

Czytaj także:


PolskieRadio24.pl/ IAR/ PIE/ mib


REKLAMA