more_horiz
Gospodarka

Fuzja PKN Orlen z PGNiG. Finalizacja procesu jeszcze w tym roku

Ostatnia aktualizacja: 29.07.2022 11:10
PKN Orlen przewiduje, że połączenie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictem będzie sfinalizowane w październiku-listopadzie br.
Orlen przewiduje, że połączenie z PGNiG będzie sfinalizowane w październiku-listopadzie br.
Orlen przewiduje, że połączenie z PGNiG będzie sfinalizowane w październiku-listopadzie br.Foto: Shutterstock/Konektus Photo

Spółki poinformowały wcześniej, że podpisały plan połączenia, polegający na przeniesieniu majątku PGNiG do Orlen w zamian za akcje Orlenu przyznawane akcjonariuszom PGNiG.

W prezentacji zamieszczonej na stronie spółka przekazała, iż przewiduje, że walne zgromadzenie Orlenu odbędzie się we wrześniu, a PGNiG w październiku.

"Połączenie zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w październiku/listopadzie 2022" - czytamy. W prezentacji podano także, że w wyniku transakcji wynikającej z planu połączenia zostanie wyemitowanych do 534 mln nowych akcji Orlenu Serii F.

Fuzja dla bezpieczeństwa energetycznego

- Budowa dużego, silnego koncernu multienergetycznego to jeden z najważniejszych projektów biznesowych, który da impuls do dalszego rozwoju całej gospodarki i przełoży się na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Po połączeniu sił z PKN Orlen i Grupą Lotos łatwiej będzie nam przeprowadzić transformację energetyczną, przez którą bezwzględnie przejść musi nie tylko nasz kraj, ale wszystkie europejskie gospodarki. Żeby zająć dobrą pozycję na międzynarodowym rynku i zapewnić na lata bezpieczeństwo energetyczne Polski, musimy zbudować podmiot zdolny skutecznie konkurować na globalnym rynku - powiedziała prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak, cytowana w komunikacie. 

Zdaniem prezesa PKN Orlen jest to projekt, który wzmacnia polski sektor energetyczny i buduje jego odporność na wstrząsy rynkowe i umacnia niezależność od dostawców surowców.

- To podejście się nie zmieni. Tworzenie silnych koncernów o zróżnicowanych, komplementarnych obszarach działalności to nie tylko międzynarodowy standard, ale także konieczność z punktu widzenia wyzwań transformacji energetycznej i powodzenia dalszego rozwoju naszej gospodarki. Dlatego tak ważne jest umiejętne realizowanie strategicznych założeń. Dla nas to przede wszystkim inwestycje w kierunku zero- i niskoemisyjnych źródeł energii, a co za tym idzie modernizacja sektora energetycznego Polski i całego regionu. Wykorzystując silne strony każdej ze spółek, przeznaczymy środki niezbędne dla inwestycji w kolejne perspektywiczne obszary działalności. W ten sposób budujemy trwałą wartość dla akcjonariuszy, klientów i lokalnych społeczności - podkreślił prezes Obajtek. 

Zdaniem PGNiG fuzja to krok w kierunku stworzenia na polskim i europejskim rynku znaczącego podmiotu, który będzie dysponował doświadczeniem, kompetencjami, a przede wszystkim kapitałem do realizacji ambitnych projektów inwestycyjnych, badawczych i rozwojowych.

"Połączenie przyczyni się ponadto do usprawnienia procesu dochodzenia do neutralności klimatycznej, który wymaga ścisłej koordynacji działań podejmowanych przez spółki w ramach różnych sektorów rynku energetycznego. Połączenie firm służy osiągnięciu synergii, a przede wszystkim wzmocnieniu obszarów ich dotychczasowej działalności" - czytamy w komunikacie.

List intencyjny ws. fuzji

PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały w lipcu 2020 r. list intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia PGNiG. W maju 2021 r. Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos i PGNiG. Także w maju 2021 roku PKN Orlen zgłosił do Prezesa UOKiK zamiar koncentracji, polegający na przejęciu bezpośredniej kontroli nad PGNiG.

W marcu tego roku UOKiK wydał warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland - operatorem magazynów gazu. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką.

Dodano, że na realizację środka zaradczego PKN Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

Na początku czerwca zarządy PKN Orlen i Grupy Lotos uzgodniły i podpisały plan połączenia obu podmiotów. Spółki ustaliły, że w zamian za 1 akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen.

W momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się, z dniem połączenia, akcjonariuszami tej spółki.

Czytaj także:

PAP/PR24.pl/mk