more_horiz
Wiadomości

Dziś Dzień Matki. Ministerstwo Rodziny przypomina o pomocy i świadczeniach dla wszystkich mam

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2023 06:54
Z okazji przypadającego w piątek Dnia Matki Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina o szeregu świadczeń pieniężnych, z których korzystać mogą matki i ojcowie. - Polityka prorodzinna to nie tylko świadczenie Rodzina 500+. To także szereg innych narzędzi, które przywróciły godność rodzinom w Polsce - powiedziała szefowa MRiPS Marlena Maląg.
Dzień Matki to nie tylko okazja do złożenia życzeń.
Dzień Matki to nie tylko okazja do złożenia życzeń. Foto: Yuganov Konstantin/shutterstock.com

Według danych przekazanych przez MRiPS, obecnie rodzice mający na utrzymaniu dzieci mogą korzystać z pomocy państwa w postaci szeregu świadczeń pieniężnych.

Pierwszym z nich jest świadczenie rodzicielskie z programu Rodzina 500+ w wysokości 500 zł na dziecko do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie to jest niezależnie od dochodu rodziny. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze zostanie podwyższone do wysokości 800 zł miesięcznie na dziecko.

- Polityka prorodzinna to nie tylko realizowane od kwietnia 2016 roku świadczenie 500+. To także szereg innych narzędzi, które przywróciły godność rodzinom w Polsce. Program Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dofinansowanie do opieki żłobkowej czy Maluch+ – wszystkie te elementy wzajemnie się uzupełniają - powiedziała.

Dobry start i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Ponadto - jak poinformował resort - na uczące się w szkole dzieci w wieku od 7. do 20. r. życia - a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24. r. życia - przyznawane jest świadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł jednorazowo na dziecko w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, niezależnie od osiąganego dochodu rodziny.

Do rodziców mających na utrzymaniu dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia kierowane jest również świadczenie "Rodzinny kapitał opiekuńczy", którego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem. Wysokość świadczenia to 12 tys. zł. Rodzice sami wybierają, czy chcą otrzymywać po tysiąc zł miesięcznie przez rok, czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

Programy powszechne

- Programy, jakie realizujemy, są w większości powszechne i skierowane do wszystkich dzieci. Nie zapominamy jednak o rodzinach, które osiągają niższe dochody i wsparcia ze strony państwa potrzebują szczególnie. Te rodziny mogą liczyć m.in. na zasiłek rodzinny oraz różnego rodzaju dodatki – z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu kształcenia oraz rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego czy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - wyjaśniła szefowa MRiPS.

Dodała, że rodzicom do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub ukończenia nauki w szkole, (jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), przysługuje zasiłek rodzinny.

Zasiłek rodzinny

Warunkiem uzyskania prawa do pobierania zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko. Nie oznacza to, że osoby, które przekroczą ten próg nie mają prawa do zasiłku. W ich przypadku obowiązuje tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę".

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 124 zł na dziecko od 5 do 18 roku życia oraz 135 zł na dziecko w wieku od 18 do ukończenia 24 roku życia.

Osoby, którym przyznano prawo do pobierania zasiłku rodzinnego, mogą ubiegać się także o dodatki do niego. Są to: jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości tysiąca zł; dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie; dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, lecz nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł); dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie; dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia lub 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł na dziecko raz w roku szkolnym oraz dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w wysokości 113 zł miesięcznie w związku z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła lub 69 zł miesięcznie w związku z dojazdem dziecka do szkoły.

Becikowe i świadczenie rodzicielskie

Ponadto w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto, rodzicom przysługuje tzw. becikowe, czyli jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia się dziecka.

Z kolei osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, bez względu na osiągane dochody, przysługuje świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres może być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Karta Dużej Rodziny i Mama 4+

Minister rodziny i polityki społecznej poinformowała, że w tym roku nastąpią też zmiany w świadczeniu z funduszu alimentacyjnego. - Od 1 października wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do tej formy wsparcia zwiększy się z 900 zł do 1209 zł – zaznaczyła.

Rodziny z co najmniej trojgiem dzieci mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny, czyli systemu zniżek i dodatkowych uprawnień. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.

Świadczeniem skierowanym do rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazwane świadczeniem "Mama 4+". Jest ono adresowane do kobiet i mężczyzn po 60. roku życia. Wysokość świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Czytaj także:

pg,pap

Ekstraklasa

27 maja 2023

Zobacz także

Zobacz także