Kary nakładane przez TSUE na Polskę są niezgodne z konstytucją. TK wydał wyrok

2023-12-11, 13:28

Kary nakładane przez TSUE na Polskę są niezgodne z konstytucją. TK wydał wyrok
Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. kar nakładanych przez TSUE. Foto: mishelo0/Shutterstock

Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kar nałożonych na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości UE za ignorowanie orzeczeń dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i kopalni Turów. TK uznał, że przepisy unijne, na podstawie których TSUE nałożył kary na Polskę, są niezgodne z konstytucją.

Trybunał uznał za niekonstytucyjne regulacje prawa unijnego, które pozwalają na nałożenie na kraj członkowski kar finansowych za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego oraz upoważniających prezesa TSUE lub sędziego unijnego trybunału do nałożenia środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania Polski.

Wnioskiem prokuratora generalnego zajmował się pełny, 11-osobowy skład Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. Większość składu orzekającego przychyliła się do stanowiska prokuratora generalnego. Zdanie odrębne do wyroku zgłosili: Piotr Pszczółkowski, Bartłomiej Sochański, Michał Warciński i Rafał Wojciechowski.

Wniosek o odroczenie terminu rozprawy

Nim ogłoszono wyrok, poseł Paweł Śliz (Polska 2050) wniósł w imieniu Sejmu X kadencji o odroczenie terminu rozprawy. Jak mówił, niższa izba parlamentu chce przygotować nowe stanowisko w sprawie, bo poprzednie zostało wycofane.

Wniosek o odroczenie terminu rozprawy poparł prezydencki pełnomocnik prof. Dariusz Dudek. Natomiast zastępca prokuratora generalnego prokurator Robert Hernand zauważył, że marszałek Sejmu miał od 13 listopada dużo czasu na przygotowanie nowego stanowiska w sprawie, w związku z czym wniosek złożony przez posła Pawła Śliza jest bezzasadny.

Przedstawiciel Sejmu złożył również wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego sędziów TK Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka. Po dwóch naradach Trybunał zdecydował o oddaleniu obydwu wniosków.

Wniosek prokuratora generalnego

Wniosek do TK w tej sprawie - jeszcze w listopadzie 2021 r. - złożył prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który domagał się stwierdzenia niekonstytucyjności regulacji prawa unijnego odnoszących się do tych kwestii. Złożenie wniosku nastąpiło po nałożeniu przez TSUE na Polskę dwóch kar finansowych - ws. kopalni Turów i ówczesnej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

We wniosku do TK Ziobro zwrócił się o zbadanie zgodności z konstytucją art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie, w jakim "TSUE przyjmuje, że przepis ten umożliwia nakładanie kar pieniężnych za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego". Zaskarżył także art. 39 Statutu TSUE, który upoważnia Prezesa TSUE lub sędziego tego trybunału do nałożenia na kraj członkowski środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów RP.

Czytaj także:

IAR, PAP/łl

Polecane

Wróć do strony głównej

Najnowsze: