more_horiz
Gospodarka

Spada udział osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce. Zobacz analizę PIE

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2022 09:03
W ostatnich latach w Polsce spada poziom zagrożenia życiem w ubóstwie lub wykluczeniem społecznym.
W Polsce spada wskaźnik ubóstwa.
W Polsce spada wskaźnik ubóstwa.Foto: shutterstock/Oleg Elkov

Przyjmuje się, iż zagrożenie życiem w ubóstwie lub wykluczeniem społecznym zachodzi wówczas, gdy dana osoba spełnia jedno z 2 kryteriów: przychód osoby nie przekracza 60 proc. mediany wynagrodzeń w danym kraju lub dana osoba nie jest w stanie pozwolić sobie na co najmniej siedem wydatków związanych z wypoczynkiem, utrzymywaniem relacji społecznych lub uczestnictwem w kulturze spośród odgórnie określonej grupy dóbr, usług i aktywności społecznych.

Spadek wskaźnika ubóstwa

 "Od 2015 r. w grupie osób dorosłych - powyżej 18. roku życia - zanotowany został spadek tego wskaźnika o 4,6 pkt. proc. - z 21,5 proc. w 2015 r. do 16,9 proc. w 2021 r. Jego wartość konsekwentnie malała r/r, a największe obniżenie wartości zanotował w latach 2016-2017 oraz 2019-2020 - wtedy udział osób narażonych na ubóstwo wśród osób dorosłych zmalała o 1 pkt. proc.

 

Wśród osób poniżej 18. roku życia zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spadło o ponad 10 pkt. proc. w ciągu siedmiu lat. Jeszcze w 2015 r. udział osób zagrożonych wśród osób poniżej 18. roku życia wynosił 26,8 proc. W 2021 r. wskaźnik ten spadł do 16,5 proc., a największy spadek - o 9 pkt. proc. - odnotowany został w latach 2015-2017.

Udział osób narażonych na ubóstwo lub wykluczenie społeczne w Polsce w latach 2015-2021 (w proc.). Źródło: PIE Udział osób narażonych na ubóstwo lub wykluczenie społeczne w Polsce w latach 2015-2021 (w proc.). Źródło: PIE

 

Od 2017 r. poziom udziału osób młodych narażonych na życie w ubóstwie ustabilizował się i nie przekracza 17 proc. W przeciwieństwie do osób powyżej 18. roku życia, udział grupy ryzyka u osób nieletnich wzrósł w okresie pandemicznym - w latach 2020-2021 wskaźnik podniósł się o 0,4 pkt. proc. z poziomu 16,1 proc." - napisano w notatce PIE.

 

Ryzyko ubóstwa wzrosło wśród osób najstarszych. Udział osób narażonych na ubóstwo w grupie 75 lat i więcej od 2015 r. do 2021 r. wzrósł o 3,9 pkt. proc. W tej grupie ryzyko ubóstwa rosło od 2015 r., w którym wynosiło 13,8 proc. Szczytową wartość wskaźnik osiągnął w 2020 r., w którym odsetek ryzyka życia w ubóstwie lub wykluczenia społecznego wyniósł 18,8 proc., po czym spadł o 1,1 pkt. proc. do poziomu 17,7 proc. w 2021 r.

Udział osób poniżej 18. roku życia narażonych na ubóstwo lub wykluczenie
społeczne w UE w 2021 r. (w proc.). Źródło: PIE Udział osób poniżej 18. roku życia narażonych na ubóstwo lub wykluczenie społeczne w UE w 2021 r. (w proc.). Źródło: PIE

"Polska w 2021 r. miała jeden z najniższych udziałów osób narażonych na ubóstwo lub wykluczenie społeczne w ogóle społeczeństwa w UE (16,8 proc.). Niższy odsetek mają tylko: Holandia, Słowacja, Finlandia, Szwecja oraz Czechy.

 

Średnia dla UE kształtuje się na poziomie 21,7 proc. Najwyższe ryzyko ubóstwa we wspólnocie jest w: Rumunii (34,4 proc.), Bułgarii (31,7 proc.) i Grecji (28,3 proc.) oraz Hiszpanii (27,8 proc.) W tych krajach, w porównaniu z 2015 r., jedynie w Hiszpanii wskaźnik ten utrzymuje się na względnie niezmiennym poziomie (poniżej 1 pkt. proc.). W pozostałych państwach wynik jest niższy odpowiednio o: 10,1 pkt. proc., 11,6 pkt. proc. oraz 4,1 pkt. proc. - podsumowano w raporcie.

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ IAR/ PIE/ mib