more_horiz
Historia

Polskie Radio o wkroczeniu Sowietów 17 września [POSŁUCHAJ]

Ostatnia aktualizacja: 17.09.2022 05:58
Polskie Radio informowało słuchaczy o wkroczeniu Sowietów, a szef propagandy Dowództwa Obrony Warszawy Wacław Lipiński wypowiedział się na antenie o sytuacji politycznej. – Rosja po prostu uwierzyła, że my jesteśmy już wykończeni przez Niemców.

Polskie Radio informuje o wkroczeniu Sowietów

Rozgłośnia Warszawa II emitowała odebrany przez nasłuch komunikat rządu polskiego. W Archiwum Polskiego Radia zachowało się wystąpienie podpułkownika Wacława Lipińskiego, w którym streścił oświadczenie.

Poinformował słuchaczy, że w radiu można usłyszeć komunikat, w którym ogłoszono, że z powodu braku wypowiedzenia wojny Wojsko Polskie nie prowadzi działań zbrojny przeciwko Armii Czerwonej. Jednocześnie rząd polski zaprotestował przeciwko naruszeniu granicy i wykorzystaniu trudnego położenia Polski przez Związek Sowiecki. Wacław Lipiński przedstawił także krótką ocenę sytuacji po sowieckiej agresji:

– Otóż wynika z tego wszystkiego, że Rosja po prostu uwierzyła, że rzeczywiście my tak jesteśmy już wykończeni przez tych Niemców.

Posłuchaj fragmentu wystąpienia podpułkownika Wacława Lipińskiego.

17 września 1939

Wkroczenie Armii Czerwonej było wypełnieniem zobowiązań wobec III Rzeszy, podjętych przez Sowietów w tajnym porozumieniu paktu Ribbentropp-Mołotow.

Nad ranem 17 września 1939 roku polski ambasador w Moskwie Wacław Grzybowski odebrał notę, w której rząd Związku Sowieckiego stwierdzał jakoby II Rzeczpospolita przestała funkcjonować i wobec przestały obowiązywać wszystkie zawarte wcześniej umowy dyplomatyczne.

Polskie Radio informowało o treści dokumentu wręczonego polskiemu ambasadorowi w Moskwie:

"Rząd sowiecki nie może pozostać obojętny na fakt, że zamieszkująca terytorium Polski pobratymcza ludność ukraińska i białoruska, pozostawiona własnemu losowi, stała się bezbronna. Wobec powyższych okoliczności Rząd Sowiecki polecił Naczelnemu Dowództwu Armii Czerwonej, aby nakazało wojskom przekroczyć granicę i wziąć pod swoją opiekę życie i mienie ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Rząd sowiecki zamierza równocześnie podjąć wszelkie środki mające na celu wywikłanie narodu polskiego z nieszczęsnej wojny, w którą wepchnęli go nierozumni przywódcy i umożliwienie mu zażycia pokojowej egzystencji".

sa